Szczegóły aktualności:

Lubuska kolej jest bezpieczna – wyniki kontroli UTK

Marzena Toczek | Wydarzenia | 12-02-2014

Kontrola Urzędu Transportu Kolejowego w spółce Przewozy Regionalne nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Kontrolerzy odstąpili też od zaleceń pokontrolnych. To finał interwencji wojewody lubuskiego, który na początku br. poprosił marszałek Elżbietę Polak i spółkę Przewozy Regionalne o informację na temat stanu technicznego taboru kolejowego w Lubuskiem.

Przypomnijmy, że na początku stycznia br. doszło do awarii jednego z szynobusów starszego typu, podczas kursu w okolicach Górek Noteckich. Pod pojazdem zaczęła tlić się otulina przewodów ogrzewania. Wówczas wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch wyraził zaniepokojenie stanem technicznym taboru kolejowego w Lubuskiem i wystosował pisma do marszałek Elżbiety Polak i oraz do spółki Przewozy Regionalne (przewoźnika świadczącego usługi przewozowe w regionie, na podstawie umowy z samorządem województwa). Poprosił o przedstawienie informacji na ten temat. „Postulowana kontrola ma na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z wadami konstrukcyjnymi szynobusów, mogącymi skutkować podobnymi awariami w przyszłości” – napisał wojewoda w komunikacie na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolę w Przewozach Regionalnych przeprowadził – według właściwości – Urząd Transportu Kolejowego. Kontrola obejmowała bezpieczeństwo ruchu kolejowego i nadzór nad procedurami utrzymania pojazdów kolejowych w zakresie: 1) eksploatowania autobusów szynowych serii SA 133-007 i SA 133-008, 2) posiadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla jedenastu eksploatowanych autobusów szynowych, 3) posiadania Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) dla jedenastu eksploatowanych autobusów szynowych, 4) utrzymania autobusów szynowych serii SA 133-007 i SA 133-008, 5) warunków lokalowych i wyposażenia technicznego hali Punktu Utrzymania i Napraw Taboru w Rzepinie, 6) kompetencji i kwalifikacji właściciela i pracownikó firmy "SELUCH".
Wyniki okazały się uspokajające. „W trakcie realizowanych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, działalność kontrolowanego podmiotu w zakresie kontroli jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym odstąpiono od zaleceń pokontrolnych” - czytamy w orzeczeniu UTK.

Zapisz się do naszego newslettera!