Szczegóły aktualności:

200 tys. zł dla OPS-ów w Przytocznej i Małomicach

Małgorzata Tramś-Zielińska | POKL | 22-07-2014

Decyzją zarządu województwa 200,7 tys. zł dofinansowania przeznaczonych zostanie na realizację 2 projektów systemowych jednostek pomocy społecznej w Gminach: Przytoczna oraz Małomice. Wartość ogółem projektów (z wkładem w własnym) to ponad 240,6 tys. zł.

Dofinasowaniem zostaną objęte: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach w kwocie 108 795,69 zł (wartość całkowita projektu: 127 994,93 zł), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej  w kwocie 94 856,52,24 zł (wartość całkowita projektu:  111 595,91 zł). Celem projektów jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców poszczególnych gmin. Wsparciem zostanie objętych minimum 41 osób.

Projekty realizowane będą w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. W ramach tego poddziałania przewidziane są dotacje dla ośrodków pomocy społecznej na zadania związane z aktywną integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekty w tym Poddziałaniu mają charakter systemowy, co oznacza, że wybór projektu odbywa się z pominięciem procedury konkursowej.

Oraz projektów systemowych PCPR

Decyzją zarządu województwa 130,8 tys. zł dofinansowania przeznaczonych zostanie na realizację jednego projektu systemowego powiatowego centrum pomocy rodzinie w Powiecie Gorzowskim. Wartość ogółem projektu (z wkładem w własnym) to ponad 160 tys. zł.

Dofinasowaniem zostanie objęte: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim w kwocie 131 784,08 zł (wartość całkowita projektu: 155 040,09 zł). Celem projektów jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców poszczególnych powiatów. Wsparciem zostanie objętych minimum 25 osób.

Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. W ramach tego poddziałania przewidziana jest dotacja dla powiatowego centrum pomocy rodzinie na zadania związane z aktywną integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekty w tym Poddziałaniu mają charakter systemowy, co oznacza, że wybór projektu odbywa się z pominięciem procedury konkursowej.

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE