Szczegóły aktualności:

Młodzi, zdolni Lubuszanie (wideo)

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 28-09-2014

- Pragnę podziękować za Wasz trud i Waszą ciężką pracę. Jestem przekonana, że w przyszłości przejmiecie stery w województwie lubuskim. Marzenia naprawdę się spełniają. Nie bójcie się myśleć inaczej, nie bójcie się swoich marzeń. Żeby zwyciężać - trzeba wierzyć, że można – powiedziała marszałek Elżbieta Polak. 29 września br. w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów 120 uczniom szczególnie uzdolnionym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego. 

Materiał filmowy

- Żyjemy w fantastycznym, najbardziej otwartym i tolerancyjnym regionie. Odważnie i bez kompleksów wdrażamy programy unijne. Dziś jest dobry czas na podsumowanie. Już dziś widzimy rezultaty.  Nasza młodzież osiąga coraz lepsze wynik w nauce. Lubuscy maturzyści są najlepsi w Polsce - dodała marszałek Elżbieta Polak. Stypendystom pogratulował również wicemarszałek Maciej Szykuła.  

Uroczystość rozpoczął występ zespołu występ zespołu „Mega-Dance” Mega-Dance” – grupa taneczna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przylepie oraz Ani Miadzielec  i Jacka Tarczyło.

W uroczystości uczestniczyli: Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wojciech Strzyżewski, Dziekan wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ –  dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ, przedstawicieli  Firmy Siemens, Przedstawiciele Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego: Jarosław Kropski oraz Tadeusz Pająk, Lubuski Kurator Oświaty – Bogna Ferensztajn, Zdzisław Paduszyński – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. A także zastępca dyrektora Departamentu EFS – Andrzej Wojnakowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Mirosław Glaz oraz zastępca dyrektora Małgorzata Walkowska, Przewodnicząca Komisji do Spraw Stypendiów – Grażyna Dobroczyńska oraz nauczyciele, dyrektorzy, opiekunowie i rodzice. Moderatorem spotkania był Leszek Jenek.  

Drugą część uroczystości stanowiły prezentacje i pokazy rozwiązań technicznych w ramach Dnia Technologii Przemysłowych – automatyka w dydaktyce i przemyśle:

- Nowoczesna automatyka w przemyśle – Siemens Sp. z o.o.,  

– Nowoczesne technologie – Uniwersytet Zielonogórski - dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,

– Pokaz praktyczny rozwiązań z automatyką przemysłową – firma Encon,

– Szkoła Techniczna –SinuTrain.

Cel ustanowienia stypendium

Stypendia przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Przyznawanie stypendiów zostało uregulowane uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z 26 kwietnia 2010 r.

Celem wsparcia stypendialnego jest umożliwienie rozwoju uzdolnień uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych,
dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Rezultatem projektu ma być podniesienie kompetencji uczniów, co przyczyni
się niewątpliwie do wzrostu wiedzy na poziomie przedmiotów ścisłych, tak potrzebnych w sprawnym funkcjonowaniu państwa, do wzmocnienia wiary we własne siły, a także przełamania istniejącego stereotypu podziału na nauki typowo „chłopięce” i typowo „dziewczęce”. Równe traktowanie może stać się przyczyną osiągania dobrych wyników w przyszłości we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Adresaci stypendium

O wsparcie stypendialne na dany rok szkolny mogą ubiegać się uczniowie uzdolnieni w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy uczą się w szkołach na terenie województwa lubuskiego. O wsparcie ubiegać się mogą uczniowie wszystkich klas danej szkoły. Wnioskodawcami są szkoły. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego, nabór corocznie przeprowadzany jest do dnia 15 lipca.

Wysokość wsparcia

Wysokość tegorocznego stypendium wynosi 3 500,00 zł(wsparcie przyznawane jest na okres 10 miesięcy: od września 2014 r. do czerwca 2015 r., w dwóch transzach w kwocie po 1 750 zł dla każdego ze 120 stypendystów). Nauczyciele za opiekę nad uczniami-stypendystami otrzymują wynagrodzenie w kwocie 400 zł brutto. Na rok szkolny 2014/2015 wpłynęło 265 wniosków. Posiedzenie Komisji do Spraw Stypendiów odbyło się 29 sierpnia br.

„Trochę historii”

Do tej pory zrealizowanych zostało sześć edycji projektu, począwszy od roku szkolnego 2008/2009. Dotychczas wsparciem stypendialnym objętych zostało łącznie 730 uczniów. Wśród nich były 395 dziewczęta i 335 chłopców, w tym 385 osób pochodziło z terenów wiejskich (223 dziewcząt i 162 chłopców). Realizacja projektu w ciągu kolejnych lat szkolnych systematycznie przyczynia się do przełamania stereotypu związanego z płcią, mówiącego o przewadze chłopców w tzw. naukach ścisłych. Z roku na rok coraz więcej dziewcząt otrzymuje wsparcie stypendialne.
O ile w 2010 r. było ich 53, to w 2011 r. liczba stypendystek wzrosła do 63,  w roku 2012 wsparcie otrzymało aż 75 dziewcząt, w 2013 62 dziewcząt natomiast w 2014 68 dziewcząt.

 

Edycja

Rok szkolny

Liczba stypendystów

Wysokość stypendiów (rocznie)

1

2008/2009

130

4 200 zł (2x2 100,00)

2

2009/2010

120

4 200 zł (2x2 100,00)

3

2010/2011

120

4 200 zł (2x2 100,00)

4

2011/2012

120

3 500 zł (2x 1 750,00)

5

2012/2013

120

3 500 zł (2x 1 750,00)

6

2013/2014

120

3 500 zł (2x 1 750,00)

7

2014/2015

120

3 500 zł (2x 1 750,00)

 

Razem

850 stypendystów

3.234.000 zł

Galeria zdjęć

Stypendia dla zdolnych Lubuszan

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!