Szczegóły aktualności:

W ramach LUKON wyprodukują energię odnawialną

Marzena Toczek | Wydarzenia | 13-05-2015

Pozyskiwanie energii odnawialnej, realizacja projektu LUKON oraz możliwość finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków Unii Europejskiej to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Grzegorzem Szulcem, założycielem i prezesem spółki ITEO zajmującej się innowacyjnymi technikami energii odnawialnej. W spotkaniu udział wziął również prof. Andrzej Pieczyński, prorektor ds. rozwoju UZ, dr Roman Kielec, prezes Parku Naukowo- Technologicznego w Nowym Kisielinie oraz inwestor niemiecki Jurgen Tȅuber.  

Spotkanie dotyczyło projektu LUKON - Lubuskiego Konsorcjum Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnych. Projekt zakłada połączenie kilku zakładów (technologii), które ściśle ze sobą współpracują: biogazownia, zakład produkcji peletu lub nawozu, stacja hodowli alg, instalacja PV ze stacją akumulatorów, wytłaczarka oleju i lipidów, separator masy pofermentacyjnej, suszarnia. LUKON realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W ramach projektu na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie powstanie m.in. biogazownia oraz farma fotowoltaiczna. Firma zakupiła od uniwersytetu 12 ha ziemi. Będzie na niej uprawiała algi, które posłużą jako wsad do biogazowni. Po przeprowadzeniu ich fermentacji oraz spaleniu powstanie energia elektryczna oraz cieplna.

Firma ITEO specjalizuje się w innowacyjnych technikach energii odnawialnej. Wprowadzając najnowsze rozwiązania i innowacyjną technologię w dziedzinie energii odnawialnej, współpracuje z wieloma zaprzyjaźnionymi firmami na polskim i niemieckim rynku branży ekologicznej. Wraz z partnerami z Europy Zachodniej: Biogas Hochreiter GmbH, Planungs Biuro Sewald GmbH & Co.KG, SAO GmbH, Carbotech GmbH i wielu innymi oferuje pełen wachlarz usług w zakresie: planowania, organizowania, koordynacji i nadzoru budowy, wykonawstwa zaprojektowanych obiektów, dostawę technologii i urządzeń, uruchomienia i nadzór nad ich eksploatacją.

Obecnie ITEO realizuje kilka obiektów biogazowych i farm fotowoltaicznych. W przypadku biogazowni są to obiekty, w których wprowadzono wysoki stopień innowacyjności z wykorzystaniem wytworzonej energii powstałej z biogazu.

Lubuskie stawia na innowacje

Lubuskie w nowej perspektywie stawia na innowacje. W Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną. Dofinansowanie takich projektów możliwe jest w ramach Osi Priorytetowych:

OP1: Gospodarka i Innowacje (29,7% alokacji – 193,7 mln euro) – w ramach tej osi realizowane będą projekty naukowo-badawcze mające na celu wzmocnienie regionalnej gospodarki o nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Działania podejmowane w tym zakresie powinny nierozerwanie łączyć się z biznesem (przedsiębiorcy, instytucje świadczące usługi B+R)

OP3: Gospodarka niskoemisyjna (16,5% alokacji – 108 mln euro) – celem głównym działań w tej osi jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

  • 25 lat dobrego sąsiedztwa
  • Punkt Informacyjny
  • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
  • Szybka Terapia Onkologiczna
  • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
  • e-opłaty
  • Zielona Linia
  • Biznes Lubuski
  • Ankieta
  • Portal Samorządowy
  • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
  • Wojewoda Lubuski
  • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
  • PO Ryby
  • NSR
  • Złoty Dukat
  • Punkt Informacyjny
  • Invest in Lubuskie
  • Regionalne Biuro w Brukseli
  • Polityka Społeczna
  • PROW
  • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
  • Ochrona Zabytków
  • FIO
  • Innowacje Lubuskie
  • Winnica w Zaborze
  • Lubuska Energetyka
  • Muzeum Etnograficzne w Ochli
  • LOTUR
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • NPOZ
  • Konsultacje UE
  • COIiE