Szczegóły aktualności:

Milowy krok UZ - mamy kierunek lekarski!

Marzena Toczek | Zdrowie | 21-05-2015

Dobrą wiadomość do Zielonej Góry przywiózł minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, 21 maja, ogłosił: - Po długich analizach, po bardzo trudnym procesie decyzyjnym, bo chętnych było wielu, a decyzji tylko kilka, wspólnie z minister nauki postanowiliśmy, że Uniwersytet Zielonogórski uruchomi wydział lekarski! Po 14 latach od powstania uczelni, dzięki waszej determinacji, odwadze i współpracy możecie zacząć kształcić lekarzy - powiedział. Marszałek Elżbieta Anna Polak nie kryła radości: - Nasza konsekwentna praca i zaangażowanie przyniosły efekt!

 

Decyzja ministra została przyjęta gromkimi brawami. Wielu zgromadzonym w sali senatu Rektoratu UZ zakręciła się łza w oku. Wszystkim towarzyszyło uczucie satysfakcji, zwłaszcza gdy przypomnieli sobie, jaką długą drogę przeszedł uniwersytet. A wszystko zaczęło się w 2001 roku, od połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej. Wtedy startowano z ośmioma wydziałami, dziś jest ich 11. Kształci się na nich 14 tys. studentów. Mają do wyboru 59 kierunków, 14 lat temu było ich 23. UZ ma 17 praw doktoryzowania i 5 praw habilitowania. Na starcie łącznie miał ich mniej niż 10. Od 2002 roku nadano 13 tytułów doktora honoris causa. Osiem wydziałów może się poszczycić pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. – Historia UZ jest trochę jak skupiona w soczewce historia rozwoju Polski. Dwie małe uczelnie, potem jeden uniwersytet, ciężka praca. Dziś 14 tys. studentów, 80 profesorów, 200 doktorów habilitowanych i widoczne dzieła pracy waszych absolwentów – firmy i przedsiębiorstwa – podsumował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. I dodał: - Jechałem dziś do was z Warszawy pięknym kawałkiem Polski, przepiękną autostradą. Wjechałem do pięknego miasta, które bardzo się zmieniło. Widziałem rynek, nowoczesną palmiarnię, bibliotekę uniwersytecką i uniwersytet. I Was, którzy z determinacją, chęcią zmian budujecie poczucie stabilności w mieście, które jest siłą napędową rozwoju regionu. Posłanka Bukiewicz z niezwykłym uporem walczyła o uniwersytet. Przekonywała, że jest gotowy do wielkiego wyzwania – kształcenia lekarzy. Przygotowujecie się do tego od dłuższego czasu, a my przez wiele miesięcy analizowaliśmy, czy to jest ten moment.

Minister Arłukowicz przyznał, że jego wizyta w Zielonej Górze ma wymiar symboliczny. To dla niego powrót do znajomych miejsc, do których przyjeżdżał jako student, lekarz, poseł, a dziś minister. Ma porównanie i widzi, jak bardzo Zielona Góra się zmieniła. – Dlaczego jednym miastom się to udaje, a innym nie? To zasługa ludzi, którzy potrafią ze sobą współpracować. I wynikiem takiej współpracy – władz samorządowych, pani marszałek, władz miasta i parlamentarzystów jest dzisiejsza decyzja o uruchomieniu kierunku lekarskiego. To bardzo trudne studia, wymagający studenci i kadra. Ale to dla was krok milowy. Wielkie wyzwanie stoi teraz przed szpitalem, samorządem – panią marszałek. Ale kiedy patrzę na 70-letnią historię szpitala, na nowoczesny sprzęt, oddziały, to wiem, że to nie robi się samo. To efekt decyzji ludzi, którzy tu rządzą. Tam, gdzie są dobre władze samorządowe, jest współpraca z parlamentarzystami, tam są nowoczesne szpitale.

Minister Arłukowicz życzył uniwersytetowi sukcesów, wybitnych naukowców i studentów, dla których czas nauki będzie też czasem niezapomnianych wspomnień. – Największe wzywanie przed wami, to nauczyć młodych ludzi bycia lekarzem, zrozumienia misji zawodu, etyki, bycia człowiekiem – zakończył minister.

Prof. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. studenckich UZ zgodził się, że kierunek lekarski to największe wyzwanie, jakie stoi przed uczelnią. Podziękował też posłance Bożennie Bukiewicz za to, że o kierunku lekarskim potrafiła rozmawiać tak, by odnieść sukces oraz władzom województwa i miasta za przychylność.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przyznała, że bardzo się cieszy, że po wielu staraniach w końcu udało się doprowadzić do powołania kierunku lekarskiego. - Po raz pierwszy była o tym mowa jeszcze kiedy byłam wicemarszałkiem odpowiedzialnym za ochronę zdrowia. To był wyjątkowo trudny i żmudny proces. Cieszę się, że na tej ostatniej prostej nic nie zniweczyło naszych dotychczasowych wysiłków. Nasze zaangażowanie było duże. Sama uczelnia i szpital by sobie z takim wyzwaniem nie poradziły. Niezbędne były wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę. Samo przystosowanie szpitala w Zielonej Górze na potrzeby uruchomienia kształcenia to 21,3 mln zł. Pomogliśmy też uczelni w doposażaniu Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Biologicznych w infrastrukturę naukowo-dydaktyczną. Koszt tego projektu to 3,8 mln zł. W nowej perspektywie też będą pieniądze na inwestycje w ochronie zdrowia - mówiła marszałek.

W nadzwyczajnym posiedzeniu senatu UZ udział wzięli: parlamentarzyści B. Bukiewicz i wiceminister Waldemar Sługocki, wojewoda Katarzyna Osos, marszałek Elżbieta Anna Polak, prezydent miasta Janusz Kubicki, senatorowie UZ, kadra naukowa oraz pracownicy szpitala.

Kierunek lekarski na UZ ruszy od października tego roku. Początkowo będzie kształcić 60 studentów. W jego powstanie od początku mocno zaangażował się zarząd województwa lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele. Przypomnijmy zatem harmonogram prac związany z przygotowaniem do uruchomienia kierunku lekarskiego oraz zakres inwestycji.

 Aktualny stan przygotowań do utworzenia kierunku lekarskiego

na Uniwersytecie Zielonogórskim

 

7 lutego 2012 r. - uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 przyjął Sejmik Województwa Lubuskiego. Na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim zarezerwowano 6 mln zł. Kwota ta będzie wydatkowana w latach 2014 – 2015 proporcjonalnie po 50 proc. w danym okresie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przedsięwzięciem. 

22 lutego 2012 r. - podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Zielona Góra, a Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim na UZ. 

22 lutego 2012 r. - porozumienie pomiędzy województwem lubuskim, a Uniwersytetem Zielonogórskim o współpracy w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim.

29 września 2013 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak  z władzami miasta Zielona Góra: prezydentem Januszem Kubickim oraz Krzysztofem Kaliszukiem, dyrekcją szpitala oraz władzami uczelni – dot. postępów prac.

23 listopada 2013 r. – spotkanie robocze wszystkich stron (uczelnia, szpital, samorząd, miasto Zielona Góra).

18 marca 2014 r. spotkanie robocze wszystkich stron (uczelnia, szpital, samorząd, miasto Zielona Góra).

25 marca 2014 r. – spotkanie robocze wszystkich stron (uczelnia, szpital, samorząd, miasto Zielona Góra).

5 maja 2014 r. – spotkanie marszałek sejmu Ewy Kopacz ze studentami UZ; deklaracja wsparcia inicjatywy powstania kierunku lekarskiego.

20 maja 2014 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak, poseł Bożenny Bukiewicz z rektorem Tadeuszem Kuczyńskim dot. rozwoju uczelni w kontekście przygotowań do utworzenia kierunku lekarskiego.

19 maja 2014 r. – porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, a Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze o współpracy w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim.

28 maja 2014 r. - Senat UZ pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego, który następnie przedłożony został w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

22 lipca 2014 r. – złożenie wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

22 listopada 2014 r. – pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego i potwierdziła uchwałą Prezydium nr 790/2014 z dnia 20 listopada 2014 r., że jednostka organizacyjna uczelni, tj. Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014, poz.1370) oraz warunki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2012, poz. 631).  

Po przekazaniu przez PKA uchwały do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ministerstwo zwróciło się do Uniwersytetu Zielonogórskiego z prośbą o przedstawienie analizy kosztów kształcenia na kierunku lekarskim i źródeł ich pokrycia. Analiza została przygotowana przez uniwersytet i 19 stycznia przekazana do MNiSW.

28 stycznia 2015 r. - spotkanie robocze wszystkich stron (uczelnia, szpital, samorząd, miasto Zielona Góra)

4 lutego 2015 r. – spotkanie robocze dot. aneksowania porozumienia zawartego pomiędzy UZ a samorządem województwa w celu aktualizacji harmonogramu utworzenia uniwersyteckiego szpitala klinicznego w perspektywie czterech lat. Gośćmi marszałek Elżbiety Polak byli p.o. dyrektora zielonogórskiego szpitala Kazimiera Kucharska-Barczyk, Paweł Jarmużek – konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii, prof. Zbigniew Izdebski oraz dr Dariusz Kotlęga, doradca marszałka ds. ochrony zdrowia. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali rektor prof. Tadeusz Kuczyński oraz Katarzyna Łasińska, dyrektor ds. ekonomiczno-kadrowych. 

17 lutego 2015 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z władzami szpitala w Gorzowie Wlkp. w kontekście współpracy w ramach kierunku lekarskiego.

4 marca 2015 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak, poseł Bożenny Bukiewicz oraz wojewody lubuskiej Katarzyny Osos z premier Ewą Kopacz. Podczas spotkania zaprezentowano stan prac nad utworzeniem kierunku lekarskiego.

11 marca 2015 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak i posłanki Bożenny Bukiewicz z przedstawicielami środowiska lekarskiego, szpitali, Uniwersytetu Zielonogórskiego i administracji. Spotkanie miało charakter informacyjny. Uczestnicy wyrazili wolę współpracy w celu utworzenia kierunku lekarskiego. 

13 marca 2015 r. - umowa o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim Rzeczypospolitej Polskiej a Regionem Kreta Republiki Greckiej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie kształcenia kadry medycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

8 kwietnia 2015 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z podsekretarzem stanu w ministerstwie zdrowia Anną Łukasik. Zapewnienie Ministerstwa Zdrowia o przychylności wobec projektu utworzenia kierunku lekarskiego. Anna Łukasik poinformowała, że wniosek złożony przez Uniwersytet Zielonogórski jest obecnie w ocenie Ministerstwa Zdrowia. Podsekretarz zwróciła uwagę na pewne deficyty w uczelnianym wniosku, np. brak bazy szpitalnej na poziomie klinicznym. 

17 kwietnia 2015 r. - Lubuska Rada Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim 

15 kwietnia 2015 r. - władze szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze podpisały list intencyjny dot. współpracy w ramach tworzonego kierunku lekarskiego z Kliniką Ernst von Bergmann w Poczdamie oraz szpitalem Noemi-Wilke-Stift w Guben. Współpraca między jednostkami miałaby obejmować wymianę kadry, studentów, organizację wspólnych konferencji, czy szkoleń. Chęć współpracy wyrażona we wspomnianym liście intencyjnym stanowi znaczący dla powodzenia projektu element transgraniczny. 

27 kwietnia 2015 r. - Radni Województwa Lubuskiego podjęli uchwałę intencyjną ws. wyrażenia zgody na uzyskanie przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego.

8 maja 2015 r. spotkanie robocze wszystkich stron (uczelnia, szpital, samorząd, miasto Zielona Góra)

 Baza Dydaktyczna

Baza dydaktyczna na potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim jest obecnie przygotowywana. Najważniejszą część tej bazy stanowią realizowane inwestycje: Zakład Patomorfologii i Ośrodek Medyczny Nauk Podstawowych oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia Badań Mikrobiologicznych zlokalizowane na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy budynku „U” szpitala. Koszt tej inwestycji wynosi 21,3 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 18 mln zł. Projekt zakłada też przebudowę układu komunikacyjnego lecznicy, stworzy 52 nowe miejsca parkingowe dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego. Konsekwencją przebudowy parkingów i utworzenia nowych miejsc parkingowych i uzupełnieniem zagospodarowania terenu jest przebudowa i budowa chodników, drogi wewnętrznej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia terenu, którego obecnie brakuje. - Ponadto szpital będzie mógł skorzystać także ze środków w nowej perspektywie, ponieważ znajdą się tam pieniądze na projekty związane z ochroną zdrowia, szczególnie na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu - informuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dodatkowo na potrzeby prowadzenia praktyk studenckich realizowana jest inwestycja obejmująca dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów kierunków medycznych (koszt inwestycji wynosi 8,6 mln zł).

W fazie realizacji znajduje się projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego „Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia” dotyczący m.in. doposażenia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Biologicznych w infrastrukturę naukowo-dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim (koszt projektu wynosi 12,7 mln zł, z czego  3,8 mln zł to koszty infrastruktury pod kierunek lekarski; dofinansowanie LRPO – 3,2 mln zł).

W związku z kształceniem praktycznym i przebywaniem studentów na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, rozważana jest ewentualność zapewnienia dodatkowego zaplecza dydaktycznego w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego, tj. częściowe zagospodarowanie Polikliniki MSW lub Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze. 

W Parku Naukowo - Technologicznym w Nowym Kisielinie powstało Centrum Innowacji - Technologie dla Zdrowia Człowieka, którego celem jest stworzenie unikalnych możliwości wytwarzania nowoczesnych produktów i technologii z obszaru bioinżynierii, koncentracja i integracja zasobów intelektualnych oraz badawczych (nowoczesna aparatura, działania interdyscyplinarne oraz włączenie się do europejskiej sieci badań naukowych (zdrowie, nowe technologie dla zdrowia). Koszt inwestycji to 22,6 mln zł (dofinansowanie LRPO 19,1 mln zł).

Dodatkowo, Zarząd Województwa Lubuskiego wyraził zgodę, aby budynek „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze docelowo przekazać Uniwersytetowi Zielonogórskiemu w nieodpłatne użytkowanie pod potrzeby nowego kierunku lekarskiego. Planowane jest tam utworzenie dziekanatu dla nowego kierunku.

 Koszt kształcenia na kierunku lekarskim

Przewidywany roczny koszt kształcenia na kierunku lekarskim na podstawie wyliczeń Uniwersytetu Zielonogórskiego szacowany jest na 604 890 zł w 2015 roku, 4 032 600 zł w 2016 roku, 6 048 900 zł w 2017 roku, 8 065 200 zł w 2018 roku, 10 081 500 w 2019 roku, 12 097 800 zł w 2020 roku. Środki na kształcenie w wysokości 6 mln zł zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024.

 

Kadra naukowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Uniwersytet Zielonogórski musi spełnić określone wymogi kadrowe. Minimum kadrowe na kierunku lekarskim stanowi 6 samodzielnych nauczycieli akademickich (profesor lub doktor habilitowany nauk medycznych) i 8 pracowników ze stopniem doktora nauk medycznych. Deklaracje zatrudnienia na Uniwersytecie Zielonogórskim, jako podstawowym miejscem pracy w związku z tworzeniem kierunku lekarskiego przez samodzielnych nauczycieli akademickich oraz nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora, zostały złożone w liczbie wymaganej powyższym rozporządzeniem. Należy podkreślić, że był to jeden z warunków uzyskania pozytywnej uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Galeria zdjęć

Wizyta Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE