Szczegóły aktualności:

Otwarcie pierwszej części obwodnicy Drezdenka

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 19-09-2015

W Drezdenku uroczyście otwarto pierwszy odcinek obwodnicy miasta. Zadanie w 99 proc. dofinansowane zostało z LRPO, a całkowita wartość projektu wynosi 6,9 mln zł. - Wszystkie inne regiony z zazdrością patrzą na to, jak dużo robimy w woj. lubuskim - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, wspominając także o rozszerzeniu przez rząd inwestycji drogowych o trzy obwodnice Krosna Odrz., Kostrzyna i Strzelec Krajeńskich, co stało się możliwe dzięki staraniom parlamentarzystów obecnych na uroczystości: Bożennie Bukiewicz i Stefanowi Niesiołowskiemu.

- To historyczny moment, długo czekaliśmy na otwarcie tego pierwszego etapu obwodnicy, mam nadzieję, że niebawem będą kolejne, bo jak się zaczęło, to trzeba skończyć - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystości otwarcia. - To bardzo duży projekt, patrząc na wszystkie inne, które w ramach poprawy dostępności dróg realizujemy. Projekt jest aż w 99 proc. zrefundowany z funduszy unijnych. To wprawdzie niewielki odcinek obwodnicy, ale bardzo ważny, bo stanowi początek nowego otwarcia. Cała obwodnica to olbrzymie pieniądze, aż 190 mln zł, ale przed nami kolejna perspektywa finansowa. Jak widać po ostatnich decyzjach naszego rządu, mamy rozszerzenie programu budowy dróg krajowych o inwestycje także dla naszego regionu, takie jak trzy obwodnice - Krosna Odrz., Kostrzyna i Strzelec Krajeńskich, a także drogę 22. Widać, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe.
Marszałek podkreśliła, że nic nie robi się samo. - Jest z nami dzisiaj poseł Bożenna Bukiewicz, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji infrastruktury, jest pan poseł Stefan Niesiołowski, dzięki którym te zmiany w rządowym programie nastąpiły - mówiła marszałek. - To niesamowite informacje dla naszego regionu. Wszystkie inne regiony z zazdrością patrzą na to, jak dużo robimy w woj. lubuskim.
Marszałek wspomniała też o radnej województwa Barbarze Kucharskiej, obecnej na uroczystości, która pilnowała, by obwodnica Drezdenka doszła do skutku. W uroczystościach wzięli udział także posłanki Bożenna Bukiewicz i Krystyna Sibińska, poseł Stefan Niesiołowski, samorządowcy, partnerzy z Niemiec, a także przedstawiciele inwestora i wykonawcy inwestycji.  
- Od kilku lat, jako poseł Ziemi Lubuskiej domagałam się tej obwodnicy, zawsze mnie proszono o wstawiennictwo w tej sprawie, były dobre chęci i jak widać zostało to zrealizowane - podkreśliła posłanka Bukiewicz. - Jeśli chodzi o drogi krajowe i umieszczenie w Planie Budowy Dróg Krajowych obwodnic trzech lubuskich miast: Krosna Odrz., Kostrzyna i Strzelec Krajeńskich, to nasi posłowie mocno o to walczyli, osobiście pisałam interpelacje. Nasi posłowie nie dawali żyć w tej sprawie, zwłaszcza jeśli chodzi o te dwie inwestycje na północy regionu. Teraz już mamy konkretne zapisy i konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dbamy o cały region. Dziękuję pani marszałek oraz paniom i panom posłom, że ponad podziałami politycznymi udaje się nam tyle wywalczyć.
Posłanka Sibińska przypomniała o aktywności mieszkańców na rzecz umieszczenia obwodnicy Strzelec Krajeńskich w Planie Budowy Dróg Krajowych. - Mieszkańcy zebrali ponad 2 tysiące podpisów, podczas konsultacji tego planu. To był bardzo mocny argument - dodała posłanka.

Budowa obwodnicy Drezdenka jest konieczna ze względu na gęstą sieć dróg krzyżującą się w miejscowości oraz dużym natężeniem ruchu pojazdów z dróg wojewódzkich nr 156, 158, 160, 164, 174, 181, odbywającym się w okolicach Drezdenka. Istniejąca infrastruktura drogowa jest niedostosowana do wzrastających potrzeb ruchowych, a w szczególności ruchu ciężkiego, który powoduje dużą uciążliwość dla mieszkańców. Dodatkowo w pobliżu Drezdenka nie przebiega żadna droga krajowa, która mogłaby przejąć w części ruch tranzytowy, który w chwili obecnej odbywa się przez centrum miejscowości. Zwarta zabudowa miejscowości nie pozwala na przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego dlatego też jedynym rozwiązaniem powodującym wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości jest budowa obwodnicy.

Głównym problemem związanym z jej realizacją obwodnicy Drezdenka są koszty całej inwestycji, które wynoszą ok. 190 mln zł. W związku z czym obwodnica została podzielona na etapy. Odcinek pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 158 i 160 został zaplanowany jako Etap I i jest zrealizowany. Etap II obwodnicy, pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 160 i 181, zaplanowano jako inwestycję priorytetową i ujęto w Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, szacunkowy koszt realizacji II Etapu wynosi 21 mln zł, z planowanym terminem realizacji na lata 2016-2017. Natomiast Etap III obwodnicy, w ciągu dróg woj. nr 181-174, jest ujęty na liście rezerwowej - szacunkowa kwota 46 mln zł. Natomiast Etap IV, którego koszty szacowane są na ok. 115 mln PLN nie jest ujęty ze względu na olbrzymi koszt w planach do roku 2020.

Beneficjent: Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Inżynier Projektu – Komplet Inwest

Wydatki kwalifikowalne projektu: 6 922 058,49 zł

Poziom dofinasowania z LRPO: 99%

Wartość dofinansowania: 6 852 837,90 zł


ZAKRES ROBÓT:

Przedmiotem projektu jest budowa I etapu obejścia drogowego m. Drezdenko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160. Długość odcinka I etapu inwestycji w ciągu trasy zasadniczej obwodnicy, wynosi 720m.

  Zakres robót przyjęty do realizacji w ramach I etapu  budowy obejścia m. Drezdenko obejmuje:

•       budowę 2 skrzyżowań z ruchem okrężnym (ronda):

-          rondo na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 158 o średnicy wyspy 25m i szerokości jezdni na rondzie 6m. Średnica zewnętrzna ronda 40m,

-          rondo na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 160 o średnicy wyspy 25m i szerokości jezdni na rondzie 6m, średnica zewnętrzna ronda 40m.

 • budowę przejść dla małych i dużych zwierząt:

-            budowa przejścia dla zwierząt PZ-17 w km 4+250,10 obwodnicy, o konstrukcji z blachy falistej ocynkowanej o szerokości 3,22m i wysokości 2,15m.

 •     budowę przejścia dla pieszych i rowerzystów:

-            przejście dla pieszych i rowerzystów PP-16 w km 3+995,00 obwodnicy, o konstrukcji rama żelbetowa o szerokości 5,0m i wysokości 3,05m.

 •     przebudowę istniejących przepustów – 2 szt.
 • budowę nowych przepustów – 6 szt.
 • wykonanie rowów drogowych:
 • budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,1 km:
 • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną budową
 • wzmocnienie podłoża korpusu i zabezpieczenie skarp nasypów przed erozją:

-            w miejscach wysokich nasypów wzmocnienie korpusu drogowego za pomocą geosyntetyków.

 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 • przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi (branża elektryczna):
 • budowę oświetlenia na rondach oraz na dojazdach do rond. 

Galeria zdjęć

Otwarcie pierwszej części obwodnicy Drezdenka

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!