Szczegóły aktualności:

Czas na geriatrię

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 16-10-2015

Uniwersytet Zielonogórski oraz Stowarzyszenie „Lubuski Senior” zapraszają na konferencję „Starzenie się, a może długowieczność ?”. Jej uczestnicy postarają się odpowiedzieć m.in. na pytanie „Czy jesteśmy gotowi na srebrną rewolucję?” w opiece geriatrycznej.

Temat opieki medycznej osób starszych od kilku lat zyskuje na znaczeniu i coraz częściej pojawia się przy okazji rozmów dotyczących kierunków rozwoju polskiej służby zdrowia. Dowodem na to jest chociażby to, że w coraz większej liczbie szpitali, w tym także tych lubuskich, pojawiają się specjalistyczne oddziały, które skupiają się wyłącznie na leczeniu seniorów.

Kwestie opieki geriatrycznej mają zresztą szansę, stać się w najbliższych latach jednym z głównych tematów poruszanych podczas debaty publicznej, bo polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią obecnie ok. 14,7 proc. populacji, a w roku 2035 - wg szacunków GUS - będzie ich ponad 23 proc. Prognozy wskazują ponadto dodatkowo na wyraźny wzrost liczby osób w późnej starości, czyli po 80 roku życia.

Należy pamiętać także, że osoby starsze wymagają opieki medycznej dostosowanej do  specyfiki ich schorzeń. Zwykle chorują na wiele chorób jednocześnie (co najmniej 3-4) i zażywają sporo lekarstw. Skuteczna geriatria powinna kompleksowo łączyć fizyczne, psychiczne, funkcjonalne i społeczne problemy starszych pacjentów.

Na pytanie jak skutecznie rozwijać geriatrię postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji, która 19 października odbędzie się na Campusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Wojska Polskiego 69 (Aula C). Początek o godz.9.00, wstęp wolny.

 

Program konferencji

9.00 – 9.10 Powitanie

Prof. dr hab. n. med. Jan Łącki, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych  Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ – Prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

9.15 – 9.35 Choroby zwyrodnieniowe wieku podeszłego, prof. dr hab. n. med. Jan Łącki Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Zielonogórskiego 

9.35 – 9.55 Aktywność fizyczna - sekret długowieczności, dr. hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ Wydziału Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

9.55 – 10.15 Zastosowanie robotów dla pozytywnej modyfikacji procesu starzenia na przykładzie projektu ENRICHME, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

10.15 – 10.35 Czy jesteśmy gotowi na srebrną rewolucję? Socjologia wobec problemów starzejącego się społeczeństwa, dr hab. Beata Trzop, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

10.35-10.55 Dylematy psychologiczne kobiet wynikające z fenomenu okresu późnej dorosłości - ich wpływ na zdrowie i samopoczucie, dr n. med. Lidia Huber WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu

10.55 – 11.15 Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób powyżej 65 roku życia w województwie Lubuskim, mgr Piotr Bromber, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Narodowy Fundusz Zdrowia Zielona Góra

11.15– 11.35 W przemijaniu życia smak? Dynamika ocen wybranych wymiarów jakości życia osób w wieku 60 plus, dr Edyta Mianowska Zakład Metodologii Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

11.35 – 11.55 Zmiany funkcjonalne u pracowników 60+. Fizjologia, czy patologia, dr n. med. Tomasz Gajewski WOMP Gorzów dyrektor

11.55 – 12.15 Jak rehabilitować osoby starsze z osteoporozą?, dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Zielonogórskiego 

12.15 – 12.35 Czynniki ryzyka w chorobach cywilizacyjnych u osób po 50 roku życia, dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Zakład Pielęgniarstwa

12.35 – 12.45 Programy profilaktyczne kierowane do osób 50 plus - Ewa Jaske, Departament Ochrony Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze;

12.45 – 13.15 Przerwa kawowa

13.15- 13.35 Opinie Lubuszan na temat starości. mgr Grażyna Milewska Wilk Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Zakład Pielęgniarstwa

13.35- 13.55 Problemy pielęgniarskie w chorobach psychicznych w aspekcie starzenia się społeczeństwa, dr Jolanta Chmielowiec Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Zakład Pielęgniarstwa

13.55 - 14.15 Problemy starzejącego się mężczyzny.dr n. med. Arleta Wojciechowska Łącka Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

14.15 - 14.35 Samokontrola glikemii w warunkach domowych, mgr Iwona Bonikowska Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Zakład Pielęgniarstwa

14.35 - 14.55 Starzenie się zawodu pielęgniarki i położnej, mgr Weronika Rozenberger Pielęgniarka Naczelna Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze

14.55 – 15.15 Przygotowanie pielęgniarek do pełnienia funkcji edukacyjnej z zakresu  czynników ryzyka choroby sercowo - naczyniowe, mgr Monika Lato-Pawłowska Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Zakład Pielęgniarstwa

15.15 - 15.35 Starzenie się seniorów w jednostkach penitencjarnych. dr hab. Barbara Toroń prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego                  

15.35 – 15.55 Seksualność Polaków po 50 r. życia. prof. dr hab. Zbigniew Izdebski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

15.55 – 16.15 Nowe technologie a seniorzy. dr inż. Anna Pławiak - Mowna Wydział Elektrotechniki Uniwersytet Zie

 

Zapisz się do naszego newslettera!