Szczegóły aktualności:

Polski Kongres Gospodarczy - stop biurokratyzacji!

Marzena Toczek | Wydarzenia | 26-01-2016

W środę, 27 stycznia br. w Warszawie pod hasłem „STOP BIUROKRATYZACJI” odbył się Polski Kongres Gospodarczy. Jego uczestnicy debatowali m.in. na temat problemów rynku pracy, rynku finansowego, zamówień publicznych, systemu ochrony zdrowia oraz innowacji. Podczas debaty plenarnej, której gośćmi byli m.in. prof. Jerzy Buzek i prof. Jerzy Hausner jej uczestnicy zastanawiali się „Jak zrzucić gorset i poprawić pozycję polskiej gospodarki?”. W kongresie udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Polski Kongres Gospodarczy to forum wymiany myśli, idei i doświadczeń. Odpowiada na wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką. Kongres jest nie tylko platformą rzetelnej debaty o największych zagrożeniach dla gospodarki, ale również miejscem, w którym zapadają kluczowe dla jej rozwoju decyzje. Poprzednie edycje  odbywały się pod hasłami Energia polskiej gospodarki oraz Nauka dla biznesu, biznes dla nauki . Tym razem przyszedł czas na to, by podyskutować o biurokratyzmie, który najbardziej dławi potencjał, jaki drzemie w naszej gospodarce. Bez ograniczenia biurokratyzmu nie da się odblokować sił, jakie ma w sobie rynek.

Wyzwaniem jest szeroko pojęty biurokratyzm – brak stabilności prawa i otoczenia prawnego, niejasność przepisów, nadmierna sprawozdawczość, opieszałość funkcjonowania administracji i długotrwałe procedury. Celem tej edycji była próba wypracowania odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawnić prawno-instytucjonalne otoczenie biznesu, tak aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarki.  Dlatego właśnie Polski Kongres Gospodarczy 2016 odbył się pod tytułem: Stop biurokratyzmowi!

Podczas debaty plenarnej uczestnicy Kongresu zastanawiali się  „Jak zrzucić gorset i poprawić pozycję polskiej gospodarki?”. Rozmawiali o tym co najbardziej hamuje rozwój gospodarczy Polski dziś i stwarzać będzie barierę rozwojową jutro. Debata dotyczyła także potrzeby wypracowania nowego modelu funkcjonowania państwa, także w wymiarze międzynarodowym. Jej ekspertami byli  prof. Jerzy Buzek – Parlament Europejski, Marek Cichocki – Dyrektor w Centrum Europejskim Natolin, prof. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rada Polityki Pieniężnej, Paweł Jarczewski - Prezes Grupy AZOTY, Jacek Krawczyk – Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Paweł Olechnowicz – Prezes Grupy LOTOS, Andrzej Rzońca – Szkoła Główna Handlowa, Rada Polityki Pieniężnej oraz Piotr Voelkel – założyciel Grupy VOX.

Podczas debaty plenarnej prof. Jerzy Hausner podkreślał, że w Polsce od 1989 roku mamy stały wzrost gospodarczy. – Nie wolno doprowadzić do jego zahamowania! – przekonywał. – Spowolnienie gospodarcze spowoduje wzrost długu publicznego. Bez naprawy finansów publicznych możemy znaleźć się w pułapce zadłużenia – wyjaśnił. Zdaniem profesora sytuacja polskich przedsiębiorstw jest dobra i stabilna. Firmy stale się rozwijają,  ich sytuacja bieżąca jest korzystna i mają możliwość inwestowania choć, jak zaznaczył, widać wzrost niepewności w zakresie planów rozwojowych.

W swoim wystąpieniu profesor wskazał także na słabe punkty polskiej gospodarki. Zaliczył: niskie oszczędności, pogorszenie sytuacji demograficznej, nie nadążający za rzeczywistością system edukacji, eksport na niskim poziomie dywersyfikacji geograficznej oraz niski udział produktów high-tech.

Jerzy Hausner podkreślał także, że Polska potrzebuje dobrej polityki rozwoju. –  Istotnym elementem polityki rozwoju jest polityka surowcowa: ograniczone instrumenty finansowe i niskie kompetencje analityczne – zaznaczył.

Odniósł się także do głównego tematu kongresu, czyli biurokratyzacji. Jego zdaniem w Polsce brakuje wyobraźni strategicznej i suwerennej. – Nadal jest tak, że przepis jest bezpiecznikiem ochrony urzędników. Ciągle pokutuje także wiara, że przepis zmienia świat, a legalizm góruje nad celowością. Często także uchwalane są niewykonalne przepisy. To wszystko wpływa na niską sprawność administracji – wyjaśnił profesor.

W drugiej części Kongresu odbyły się dwa bloki spotkań z udziałem przedstawicieli środowiska biznesu, instytucji publicznych oraz świata nauki. Dyskusja dotyczyła będzie kluczowych obszarów, tj. systemu stanowienia prawa, prawa podatkowego, systemu ochrony zdrowia, warunków dla biznesu, innowacji, zamówień publicznych, relacji administracja–biznes, przedsiębiorczości młodych Polaków czy problemów rynku pracy.

Spotkanie odbyło się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Do pobrania: program Kongresu

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE