Szczegóły aktualności:

CIVILITAS z dotacją Zarządu Województwa

Dariusz Nowak | Tryb pozakonkursowy | 24-02-2016

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS” złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na dofinansowanie „14 Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS”. Zarząd Województwa wniosek rozpatrzył pozytywnie i przyznał organizacji 5 tys. zł.

Celem ww. zadania jest zainteresowanie bezpośrednich uczestników projektu i innych odbiorców kampanii promocyjnej problematyką poszanowania praw człowieka, w tym przeciwdziałaniem dyskryminacji, skłonienie do własnej twórczości oraz promocja województwa lubuskiego poprzez organizowanie festiwalu filmowego oraz ukazanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców.

W załączeniu: oferta

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!