RSS

CIVILITAS z dotacją Zarządu Województwa
Dariusz Nowak | 24-02-2016 | NGO

CIVILITAS z dotacją Zarządu Województwa

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „CIVILITAS” złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na dofinansowanie „14 Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS”. Zarząd Województwa wniosek rozpatrzył pozytywnie i przyznał organizacji 5 tys. zł.

|

Celem ww. zadania jest zainteresowanie bezpośrednich uczestników projektu i innych odbiorców kampanii promocyjnej problematyką poszanowania praw człowieka, w tym przeciwdziałaniem dyskryminacji, skłonienie do własnej twórczości oraz promocja województwa lubuskiego poprzez organizowanie festiwalu filmowego oraz ukazanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców.

W załączeniu: oferta

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE