RSS

Odprawa z Nadodrzańskiej Straży Granicznej
Marzena Toczek | 03-03-2016 | Wydarzenia

Odprawa z Nadodrzańskiej Straży Granicznej

Dziś (03.03) w Krośnie Odrzańskim odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas której podsumowano efekty działań funkcjonariuszy w 2015 r. i wyznaczono zadania na rok 2016. W wydarzeniu udział wzięła Alicja Makarska Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

|

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej swoim zasięganiem obejmuje województwa: lubuskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie. To jeden z oddziałów polskiej straży granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Składa się z 11 placówek granicznych. Łącznie to ponad 715 km granicy państwowej.

Do zadań NOSG należy przede wszystkim ochrona szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością transgraniczną. Poza tym funkcjonariusze oddziału zajmują się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, handlu ludźmi, ich przemytu do krajów zachodniej Europy i niedopuszczeniem do nielegalnego transgranicznego przemieszczenia narkotyków, odpadów, substancji promieniotwórczych, broni, amunicji, papierosów oraz innych towarów akcyzowych. Ponadto do zadań SG należy wykrywanie przestępstw i wykroczeń granicznych oraz ściganie ich sprawców. Straż graniczna prowadzi także działania zapewniające bezpieczeństwo uczestników Przystanku Woodstock.

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE