Szczegóły aktualności:

Wysoka pozycja marszałkowskich szpitali w Rankingu Deloitte’a

Marzena Toczek | Zdrowie | 03-03-2016

Firma Deloitte opublikowała Ranking Szpitali Publicznych 2016. Znalazły się w nim cztery jednostki ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego. – Szczególnie cieszy nas wysoka pozycja szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu-Obrzycach. To dzięki działaniom Zarządu Województwa lecznica dostała szansę na znaczącą poprawę swojej sytuacji – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która w Zarządzie nadzoruje obszar zdrowia.

 

 

Ranking Szpitali Publicznych 2016 – opublikowany przez firmę Deloitte 28 stycznia 2016 r., został opracowany w oparciu o metodologię i obliczenia firmy Magellan. W rankingu oceniono placówki medyczne pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży oraz dynamiki kontraktu z NFZ. Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem. Jednostki zostały podzielone w zestawieniu na trzy grupy – pod względem wartości kontraktu z NFZ: do 29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł. Opracowanie zostało dokonane według stanu na 31 grudnia 2014 r. – z uwzględnieniem dynamiki kontraktu w porównaniu z 2013 rokiem.

W zestawieniu jednak nie figurują szpitale będące spółkami.

Szpitale z obszaru województwa lubuskiego w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 – w tym jednostki, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego (zaznaczono kolorem czerwonym)

miejsce

nazwa jednostki

kontrakt do 29 mln zł

17

SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

19

SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

57

Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie

72

SP ZOZ w Sulęcinie

77

SP ZOZ w Sulechowie

 

kontrakt 30-69 mln zł

6

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

49

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

 

kontrakt powyżej 70 mln zł

16

Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest placówką, która specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego u najmłodszych. Wśród pacjentów są dzieci z terenu całego kraju. Placówka od wielu lat wypracowuje dodatni wynik finansowy. Roczny kontrakt jednostki z NFZ to 7,3 mln zł (według stanu na koniec 2015 r.).

Z kolei Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu to placówka, która – pomimo ciężkiej sytuacji finansowej – poprawiła swoje wyniki. Jest to m.in. efekt podjętych przy współpracy z Zarządem Województwa Lubuskiego działań naprawczych. W 2014 r. Zarząd wyraził zgodę na poręczenie jednostce kredytu w wysokości 14 mln zł. – Środki pochodzące z kredytu pozwoliły władzom międzyrzeckiego szpitala spłacić zaległości wobec pracowników i kontrahentów oraz uruchomić inwestycje, które pozwoliły na wprowadzenie oszczędności w lecznicy – tj. m.in. uruchomienie własnego ogrzewania. Niemniej jednak na lecznicy ciążą jeszcze historyczne zobowiązania, które nie pozwalają w pełni rozwijać się jednostce. Roczny kontrakt szpitala to 25,1 mln zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu to placówka o szerokim wachlarzu świadczeń. Liczne inwestycje i modernizacje przeprowadzone w ostatnich latach (m.in. z wykorzystaniem środków unijnych i z budżetu województwa) pozwoliły jednostce na rozwinięcie działalności i poprawę sytuacji finansowej. Roczny kontrakt z NFZ wynosi 31,3 mln zł.

Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze – dziś Wojewódzki Szpital Kliniczny sp. z o.o. to jedna z dwóch największych lecznicy w regionie, której kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia sięga ponad 215 mln zł! To jeden z nielicznych szpitali, którego sytuacja finansowa od wielu lat jest stabilna. W ramach środków unijnych i przy wsparciu Zarządu Województwa w ostatnich latach przeprowadzono tu kilkadziesiąt inwestycji: zakupów sprzętu wysokospecjalistycznego i modernizacji oddziałów.

Wszystkie szpitale na plusie!

Warto podkreślić, że według wstępnych danych na koniec 2015 roku wszystkie marszałkowskie jednostki ochrony zdrowia odnotowały dodatni wynik finansowy. Oznacza to, że – w myśl ustawy o działalności leczniczej – Samorząd Województwa Lubuskiego nie będzie musiał pokrywać strat. Po ostatecznym rozliczeniu przez jednostki kontraktów z NFZ za 2015 r. wyniki finansowe podmiotów mogą jeszcze ulec poprawie.

Zobacz: Ranking Deloitte’a

Informację przygotowała Mirosława Dulat, Departament Ochrony Zdrowia

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!