RSS

Przedsiębiorcy i parki naukowe szykują się do biegu o unijne dotacje
Dariusz Nowak | 04-03-2016 | Warte uwagi

Przedsiębiorcy i parki naukowe szykują się do biegu o unijne dotacje

Dwa spotkania jeden temat. Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa spotkała się dziś (04.03) w urzędzie marszałkowskim z przedsiębiorcami, akademikami i włodarzami parków naukowych, aby omówić możliwości uzyskania unijnej dotacji w konkursach ogłaszanych w ramach RPO Lubuskie 2020.

|

W ostatnich dniach Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłosił pierwsze konkursy w tym roku. O pieniądze będzie można starać się w 10 konkursach, w których pula dotacji wyniesie 175 mln zł. Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca 2016 r.

Informacja wzbudziła spore zainteresowań wielu lubuskich środowisk, które jeszcze przed startem naboru starają się zdobyć jak najwięcej informacji odnośnie możliwości aplikowania o środki. Efektem tego zainteresowania były dwa dzisiejsze spotkania. Podczas pierwszego Alicja Makarska gościła Andrzeja Pieczyńskiego – prorektora UZ, Romana Kielca – prezesa Parku Naukowo-Technologicznego UZ i prezesa Macieja Gałązkę - prezesa firmy Advanced Graphene Products. W drugich rozmowach udział wziął Krzysztof Kononowicz, wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- Podczas spotkań poruszyliśmy tematy konkursów zaplanowanych w ramach działania 1.1 Badania i Innowacje, gdzie alokacja wynosi 100 mln zł i działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości z alokacją na poziomie 8 mln zł – tłumaczy Alicja Makarska – Okres przed otwarciem naboru to dobry czas na rozmowy z przedsiębiorcami i szukanie jak najlepszych rozwiązań – dodaje Członek Zarządu Województwa.

Dokumentacja konkursowa jest udostępniona na stronie www.rpo.lubuskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków” oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE