RSS

Lubuskie: silny region, dwie stolice
Marzena Toczek | 05-03-2016 | Wydarzenia

Lubuskie: silny region, dwie stolice Rozwój Gorzowa i podregionu gorzowskiego to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z parlamentarzystami, radnymi województwa z północy regionu oraz przedstawicielami rady miasta. - Takie spotkania są potrzebne w celu inspirowania nowych, pozytywnych działań dla społeczności Gorzowa i podregionu gorzowskiego. Naszym priorytetem jest zrównoważony rozwój regionu - mówiła podczas konferencji prasowej marszałek. W spotkaniu wziął udział także przewodniczący sejmiku województwa Mirosław Marcinkiewicz.

|

Spotkanie w tak szerokim gronie miało na celu omówienie najważniejszych problemów północnej stolicy regionu. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że Lubuskie stawia na zrównoważony rozwój, a to oznacza wiele ważnych inwestycji w Gorzowie. Po pierwsze rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy: - Teatr jest naszą wizytówką w Polsce. Jesteśmy z niego dumni i będziemy jeszcze bardziej, bo na ten rok zaplanowaliśmy następny etap rewitalizacji. Zapisaliśmy na ten cel w budżecie województwa 2 mln zł - wyjaśniła marszałek, która wraz z uczestnikami spotkania w towarzystwie dyrektora Jana Tomaszewicza zwiedziła teatr.

Ale to nie wszystko, Gorzów to także szpital wojewódzki, który samorząd oddłużył i w który inwestuje, biblioteka, muzeum. - To są naprawdę wizytówki regionu. Są one świadectem tego, że konsekwentnie realizujemy nasze priorytety - tłumaczyła marszałek Elżbieta Anna Polak. - W Strategii Rozwoju Województwa jednym z czterech priorytetów jest zrównoważony rozwój. Inwestuemy w północ regionu, przykładami są budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego, udowa ośrodka radioterapii i mniejsze: powstanie Instytutu Kultury Romskiej, utworzenie Akademii Gorzowskiej, modernizacje dórg na północy. Zabiegamy też o renegocjacje Kontraktu Terytorialnego. Jeżeli chodzi o miasta i jego potrzeby, to będą one realizowne w dużej mierze w ramach ZIT-u gorzowskiego za 49 mln euro. Władze miasta zdecydowały że będą to inwestycje w kapitał ludzki - szkolnictwo zawodowe, ale także w gospodarkę, dostępność transportową. To są zadania które mają wielskie  dla poprawy jakości życia mieskzańców miasta i podregionu - podkreślała marszałek.

Za te inwestycje i pomoc dziękował marszałek Senator RP Władysław Komarnicki. - Najbardziej jestem szczęśliwy, że rozpoczyna się budowa radioterapii. To jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli marszałek zaangażuje sie tak bardzo w jej powstanie, jak w utworzenie kierunku lekarskiego, to możemy spać spokojnie. Dziękuję też za działania na rzecz powstania Akademii Gorzowskiej - mówił.
Uczestnicy spotkania zadeklarowali także pomoc dla beneficjentów z północy regionu w aplikowaniu o środki europejskie.  - Chcemy skanalizować przepływ informacji dotyczący możliwości realizacji projektów oraz potrzeb mieszkańców Gorzowa - tłumaczyła poseł Krystyna Sibińska.
Tematem spotkania była także współpraca między radą miasta i sejmikiem województwa. Oba organy mają prowadzić wspóle działania i uzupełniać się. - Umówiliśmy się, że radni miejscy mogą pomagać w przygotowaniu wniosków o unijne dofinansowanie, a my będziemy to pilotować dalej. To w naturalny sposób pomoże beneficjentom - wyjaśnił przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.
Spotkanie to pokazało niewątpliwie jedno: - Lubuskie jest silnym województwem, które ma dwa silne ośrodki - równoważne ośrodki. Nie ma wojny gorzowsko- zielonogórskiej, jest współpraca i dobra wola - co podkreślał Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta Gorzów.

Galeria zdjęć

Spotkanie w gorzowskim teatrze

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE