Szczegóły aktualności:

O Kontrakcie Terytorialnym z ministrem Jerzym Materną

Marzena Toczek | Wydarzenia | 07-03-2016

Priorytetowe przedsięwzięcia zapisane w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa lubuskiego oraz inne projekty ważne dla rozwoju regionu - były tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z wiceministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzym Materną. – Województwo lubuskie powinno wykorzystać możliwość pełnej realizacji Kontraktu i dlatego zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju z propozycją renegocjacji zapisów Kontraktu – wyjaśnia marszałek.

Minister Jerzy Materna interesował się zwłaszcza przedsięwzięciami z zakresu rozwoju infrastruktury transportowej regionu. To przede wszystkim budowa mostów, obwodnic, modernizacja drogi A18, budowa węzłów na autostradzie A2, a także inwestycje z zakresu Odrzańskiej Drogi Wodnej (to projekt zapisany w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej).

Przypomnijmy, że najważniejsze strategiczne przedsięwzięcia dla regionu zapisane są w Kontrakcie Terytorialnym dla woj. lubuskiego, czyli umowie między rządem RP a samorządem województwa. Został on podpisany w listopadzie 2014 r. Ma stanowić podstawę dla przyszłego finansowania tych przedsięwzięć z funduszy unijnych, w ramach krajowych programów operacyjnych (zarządzanych centralnie) a także Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecnie Lubuskie, podobnie jak inne województwa, zabiega o renegocjację Kontraktu.

Negocjując ponownie Kontrakt, Lubuskie stawiać będzie sobie dwa zasadnicze cele. Pierwszy z nich, to doprowadzenie do przesunięcia wszystkich przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych w Kontrakcie. Powyższe zadanie obejmuje następujące projekty:

 1. 1. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta;  
 2. 2. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta); 
 3. 3. Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowej i Szprotawy;  
 4. 4. Modernizacja drogi A18 Olszyna – Golnice;  
 5. 5. Budowa mostu w Milsku;  
 6. 6. Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody;  
 7. 7. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4;  
 8. 8. Prace na linii kolejowej nr 358 odcinek Czerwieńsk – Gubin;
 9. 9. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku granica województwa - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst;
 10. 10. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.;
 11. 11. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie – na terenie województwa lubuskiego;
 12. 12. Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT);  
 13. 13. Radioteleskop 90 m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej;                                                          
 14. 14. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem oraz Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze;
 15. 15. Centrum Naukowo - Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie;  
 16. 16. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne.  

Drugim celem renegocjacji Kontraktu będzie wpisanie przedsięwzięć, które ujęte były w stanowisku negocjacyjnym samorządu województwa lubuskiego z 28 sierpnia 2014 r., ale nie zostały uwzględnione w podpisanym 14 listopada 2014 r. Kontrakcie. Na tej liście znajdują się następujące inwestycje:

 1. 1. Dokończenie węzłów A2;  
 2. 2. Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg krajowych 22 i 24, w tym modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta;
 3. 3. Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra - Żary - autostrada A18;
 4. 4. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście;
 5. 5. Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa;
 6. 6. Zachowanie dziedzictwa regionalnego poprzez dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie;
 7. 7. Budowa Wysokospecjalistycznego Centrum Pediatrii na terenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze;
 8. 8. Rozwój oraz modernizacja regionalnych zasobów infrastrukturalnych ochrony zdrowia w zakresie: onkologii, radiologii i medycyny ratunkowej;  
 9. 9. Budowa południowej obwodnicy Zielonej Góry;
 10. 10. Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Warty;
 11. 11. Gruntowna przebudowa linii kolejowej nr 385 na odcinku Czerwieńsk - Zbąszynek;
 12. 12. Przywrócenie dawnej świetności Parku Mużakowskiego.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!