Szczegóły aktualności:

Informatyczne innowacje ułatwią aplikowanie o dotacje

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 07-03-2016
Dziś (07.03) w urzędzie marszałkowskim spotkali się Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa i Krzysztof Maruszewski – prezes firmy Tylda. Rozmowy dotyczyły możliwych ulepszeń systemu informatycznego, usprawniającego współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi. Program miałby w przyszłości pozwolić np. na bardziej przejrzyste, szybsze i jednoznaczne rozpatrywanie wniosków o dotacje.

- System pomagałby m.in. w wygenerowaniu wniosku o wsparcie działania organizacji pozarządowej. Możliwa byłaby także natychmiastowa weryfikacja formalna, co ułatwiałoby napisanie wniosku i skierowanie go do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy Bogdan Nowak – Ten system miałby działać nie tylko w urzędzie marszałkowskim, ale również w pozostałych miastach, gminach i powiatach z naszego regionu – dodaje.

Obecnie podobny system jest pilotażowo testowany w województwie mazowieckim. Urząd marszałkowski chce być partnerem, który podobne rozwiązanie sprawdzi w naszym regionie.

- Było to pierwsze spotkanie dotyczące tego systemu. Skupiliśmy się na idei programu i funkcjonalnościach, które mogłyby wspomóc organizacje pozarządowe w swojej działalności. W planach są kolejne rozmowy – podsumowuje Bogdan Nowak.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!