RSS

Informatyczne innowacje ułatwią aplikowanie o dotacje
Dariusz Nowak | 07-03-2016 | Warte uwagi

Informatyczne innowacje ułatwią aplikowanie o dotacje Dziś (07.03) w urzędzie marszałkowskim spotkali się Bogdan Nowak – Członek Zarządu Województwa i Krzysztof Maruszewski – prezes firmy Tylda. Rozmowy dotyczyły możliwych ulepszeń systemu informatycznego, usprawniającego współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi. Program miałby w przyszłości pozwolić np. na bardziej przejrzyste, szybsze i jednoznaczne rozpatrywanie wniosków o dotacje.

|

- System pomagałby m.in. w wygenerowaniu wniosku o wsparcie działania organizacji pozarządowej. Możliwa byłaby także natychmiastowa weryfikacja formalna, co ułatwiałoby napisanie wniosku i skierowanie go do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy Bogdan Nowak – Ten system miałby działać nie tylko w urzędzie marszałkowskim, ale również w pozostałych miastach, gminach i powiatach z naszego regionu – dodaje.

Obecnie podobny system jest pilotażowo testowany w województwie mazowieckim. Urząd marszałkowski chce być partnerem, który podobne rozwiązanie sprawdzi w naszym regionie.

- Było to pierwsze spotkanie dotyczące tego systemu. Skupiliśmy się na idei programu i funkcjonalnościach, które mogłyby wspomóc organizacje pozarządowe w swojej działalności. W planach są kolejne rozmowy – podsumowuje Bogdan Nowak.

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE