Szczegóły aktualności:

Marcowa sesja Sejmiku

Marzena Toczek | Wydarzenia | 15-03-2016

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zakończyła się XVIII sesja Sejmiku. Radni wysłuchali m.in. informacji na temat realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 rok. Podczas sesji wręczono też Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woj. Lubuskiego.

W sesji uczestniczyło 28 radnych. Obradom przysłuchiwali się lubuscy parlamentarzyści: Marek Ast, Jacek Kurzępa i Krystyna Sibińska, a także prezes lubuskiego PSL Jolanta Fedak, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, przewodniczący SKO Robert Gwidon Makarowicz i inni goście.

Podczas obrad wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Uhonorowani zostali:

Zbigniew Mocek – działacz i sponsor społeczny, kulturalny i sportowy, urzędnik państwowy w latach 1981-1990 - Dyrektor Wydziału Budownictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, Prezes Zarządu EKOBUD sp. z o.o. do roku 2000, potem przewodniczący Rady Nadzorczej. Firma zrealizowała m.in. budynki  Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód w Zielonej Górze (Lubuski Mister Budowy 2008) i Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego (Lubuski Mister Budowy 2010), Domu Pomocy Społecznej w Toporowie (Lubuski Mister Budowy 1995), Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, modernizację Amfiteatru w Zielonej Górze, w latach 2000-2010 firma otrzymywała certyfikat „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY" - przyznawany  przez Krajową Izbę Gospodarczą, współzałożyciel, Członek Zarządu i Wiceprezes Lubuskiej Izby Budownictwa.

Jan Chełmicki - działacz społeczny, członek zarządu, członek komisji rewizyjnej Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego "Start" Zielona Góra,od ponad trzydziestu lat niepełnosprawny zawodnik (ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu) zielonogórskiego „Startu", wielokrotny członek kadry narodowej niepełnosprawnych w tenisie stołowym, w latach 2003-2006 reprezentował Polskę na Międzynarodowych Turniejach Polish Open w Cetniewie,uczestnik Indywidualnych oraz w Drużynowych Mistrzostw Polski (złote medale - 1990, 1993 i 2010, srebrne - 1992, 1994, 2002, 2007 i 2011 oraz brązowe - 1991, 1995 i 2009),reprezentant Polski na Międzynarodowych Turniejach w Jańskich Łaźniach i Hradec Kralove (Czechy), w Monachium (Niemcy) oraz w Zielonej Górze,uczestnik Turniejów Grand Prix Polski (na I turnieju w Raszkowie - 3 miejsce, na II Turnieju w Głuchowie - 1 miejsce.

Elżbieta Łobacz-Bącal -
nauczyciel w Technikum Ceramicznym w Żarach, pracownik administracji samorządowej (Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żarach), doprowadziła do realizacji wielu projektów kulturalnych i sportowych, m.in. Przystanek Woodstock, Lato z Telemannem, Festiwal Teatrów Ulicznych, Wyścig Kolarski „Bałtyk-Karkonosze", Memoriał skoku o tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego, Radna Miejska i Powiatowa,  inicjatorka budowy obiektów sportowych, hal gimnastycznych i pływalni, jako Prezes Oddziału PTTK w Żarach organizowała szereg imprez turystycznych i krajoznawczych dla dorosłych i młodzieży, w tym Ogólnopolskie Zloty Turystów, wolontariusz w turystyce, kulturze i akcjach charytatywnych na rzecz hospicjum i WOŚP oraz w popularyzacji „Lubuskich Pereł Turystyki".

Leszek Stanisław Kazimierczak - święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 r. Wikary parafii w Międzyrzeczu i Gubinie. Dyrektor domu rekolekcyjnego "Emaus" w Zielonej Górze. Od 1994 roku proboszcz parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca. W 1997 r. otrzymał godność kanonika. Duszpasterz środowisk policyjnych, Prezes Zarządu stowarzyszenia „Ośrodek Integracji Społecznej” - podmiotu leczniczego, zajmującego się leczeniem paliatywnym, rehabilitacją leczniczą i promowaniem zdrowia, na terenie parafii znajduje się także kawiarnia i stajnia, gdzie hipoterapia wykorzystywana jest w rehabilitacji ruchowej,  otrzymał m.in. nagrodę Homini Bono - Dobremu Człowiekowi za serce, wrażliwość i pomoc potrzebującym - konkursie organizowanym przez Radio Zachód (w 2009 r.). W 2007 roku z rąk Wojewody Lubuskiego odebrał nagrodę „Społecznika Roku” w kategorii „Przyjaciel Roku”. „Lubuszanin Roku 2011” w plebiscycie „Gazety Lubuskiej”.

Danuta Ewa Krojcig – działacz samorządowy, gospodarczy i społeczny, współtworzyła placówki zajmujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, sekretarz stowarzyszenia „Ośrodek Integracji Społecznej”,  współzałożycielka i Prezes w latach 2000-2010 stowarzyszenia „Nasze dzieci” propagującego ideę rozwoju Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze, współwłaścicielka winnicy „Winna Stara Góra” w Górzykowie,  założycielka Fundacji im. Danuty Krojcig, zajmującej się od 2004 r. udzielaniem pomocy i wspieraniem dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją,  Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego (2009–2010), Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala w Ciborzu (od maja 2010 roku), „Społecznik Roku” 2006 w kategorii „Przyjaciel Roku”. Otrzymała także odznaczenie: Zasłużony dla szkolnictwa zielonogórskiego nadane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Witold Pahl - dr nauk prawnych,  Radca Prawny, sędzia Trybunału Stanu, Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w Konstytucji RP, Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej, Przewodniczący podkomisji stałej do zmian prawa cywilnego, Przewodniczący podkomisji stałej do zmian prawa karnego, Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego,  przedstawiciel Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym - w 70 rozprawach, członek Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury, Radny Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, udzielił ponad tysiąc bezpłatnych porad prawnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W imieniu odznaczonych głos zabrał ksiądz Leszek Stanisław Kazimierczak. - Wszyscy działamy z bezinteresownością, nie licząc na żadne zasługi. To chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Cieszę się, że Państwo dostrzegacie te ważne działania. Jesteśmy cząstką tych, dzięki którym te dzieła się dokonują. Oni są przy nas, a my jesteśmy dla nich i dla innych. Te nasze działania to jest autentyczna służba na rzecz drugiego człowiek i społeczności, która często jest dla nas rodziną - mówił, dziękując za wyróżnienie.

Radny Czesław Fiedorowicz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wpisania instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do Planu gospodarki odpadami. Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała:

- Tą sprawą zajmowaliśmy się już wielokrotnie, wobec kontrowersji, które w trakcie postępowania nie zostały wyjaśnione do końca. Zarząd Województwa postanowił ten projekt uchwały wycofać. Nie został on przedstawiony panu przewodniczącemu Sejmiku do porządku obrad, ponieważ na podstawie opinii prawnych, które uzyskaliśmy, postanowiliśmy wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ramach nadzoru o sprawdzenie decyzji, którą wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w październiku. Wystąpiliśmy również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o potwierdzenie opinii, która wcześniej została wydana w tej sprawie. W październiku ub. r. inspektor nadzoru budowalnego wydał decyzję dopuszczającą instalację do użytku, natomiast komisja gospodarki Sejmiku, która obradowała w grudniu, wizytowała tę instalację i stwierdziła duże braki i niezgodności z projektem, co zostało udokumentowane fotografiami. Przekazaliśmy ten materiał wojewódzkiemu inspektorowi i jeżeli te opinie uzyskam, to niezwłocznie projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady Sejmiku. Chcę Państwu też powiedzieć, że dysponujemy kontrowersyjnymi opiniami w tym zakresie. Inne są opinie zainteresowanych, czyli przedstawicieli instalacji w Kunowicach, inne są opinie przeciwników tej instalacji. Bezsporne jest też to, że należy wyczerpać wszelkie możliwości prawne, aby podjąć dobrą decyzję w tym zakresie. Zwłaszcza, że będziemy musieli się jeszcze zmierzyć z tym tematem tworząc Regiony Gospodarki Odpadami. Aktualizując Plan Gospodarki Odpadami, mamy kilka „bomb ekologicznych” w regionie. Przypomnę Dąbrówkę Wlkp., gdzie też wszyscy inspektorzy wypowiadali się na piśmie pozytywnie, a dopiero gdy przyjechał TVN, to okazało się, że nie jest pozytywnie. Więc dopóki możemy, sprawdźmy wszyscy co się da. Rozmawiałam w tej sprawie także z panem wojewodą Dajczakiem, po to, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości podnosząc ręce w tej sprawie i żebyśmy byli przekonani co do podjętych decyzji. Przypomnę, że uchwała w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, która była podjęta w 2012 r. przewidywała oddanie tej instalacji do użytku w styczniu 2013 r. Skoro inwestor tyle się spóźnił, to myślę, że poczeka na nas tych kilkanaście dni, aż będziemy mieli wszystkie opinie.

W związku z tym, radny Czesław Fiedorowicz wycofał swój wniosek.

Podzas zgłaszania interpelacji, radni najwięcej uwagi poświęcili aktualizacji Planu transportowego dla woj. lubuskiego. W ramach aktualizacji zostaną sprecyzowane połączenia autobusowe objęte dopłatami do ulg biletowych. Radna Anna Chinalska postulowała, by uwzględnić w planie połączenia Gubina z Krosnem Odrz. i Zieloną Górą. Tego samego domagał się także - w formie interpelacji - radny Łukasz Mejza.

Radna Barbara Kucharska stwierdziła, że władze powiatu strzelecko-drezdeneckiego są zaniepokojone Planem transportowym, ponieważ tylko jedna linia autobusowa będzie obsługiwać połączenie Strzelce Kraj. - Gorzów. Zgłosiła postulat zachowania bezpośrednich połączeń na tej linii oraz na linii łączące Strzelce Kraj. z Drezdenkiem, z zachowaniem ulg dla pasażerów.

- Właśnie dlatego ogłosiliśmy konsultacje tego planu, żeby takie postulaty rozpatrywać - odparła marszałek Polak. - Operatorem połączeń jest nie tylko województwo, ale także powiaty i partnerstwa gmin, bo to one najlepiej znają uwarunkowania lokalne. Przewoźnicy zwrócili się do nas, aby ponownie dać szansę i ogłosić konsultacje Planu transportowego. Dlatego wszystkie państwa postulaty rozpatrzymy.

Radna Anna Chinalska zgłosiła konieczność remontu wałów przeciwpowodziowych na Nysie Łużyckiej: zwłaszcza we wsiach Późna i Budoradz. - Ich stan stanowi zagrożenie dla mieszkańców tych wsi. Korpus wału podczas powodzi uległ rozluźnieniu, występują przesiąki - informowała radna.

- Będziemy realizować plan inwestycji przewpowodziowych, ze środków Banku Światowego. Dziś spotykamy się z przedstawicielami Banku Światowego - odparła marszałek.

Radny Czesław Fiedorowicz prosił o szybkie zakończenie prac nad uruchomieniem połączenia kolejowego Zielonej Góry z Berlinem. - Planujemy uruchomienie tego połączenia, 1 kwietnia zapraszam na przejażdżkę, we Frankfurcie będzie konferencja prasowa - odparła marszałek.

Radni Sebastian Ciemnoczołowski i Józef Kruczkowski poruszyli tematy dotyczące szpitali wojewódzkich.  J. Kruczkowski prosił o przygotowanie informacji o sytuacji szpitali wojewódzkich (spółek i SP ZOZ-ów), celem podjęcia decyzji, umożliwiających ich rozwój. Z kolei S. Ciemnoczołowski pytał o przekształcony szpital kliniczny w Zielonej Górze: czy nowy prezes przygotował program rozwoju, jakie są cele inwestycyjne szpitala, źródło ich finansowania, harmonogram ich realizacji. Pytał też na jakim etapie jest proces przekształcenia szpitala, jakimi kryteriami kierowano się przy powoływaniu prezesa i jakie ma doświadczenie.

- Plany rozwoju szpitala zielonogórskiego są znane, mamy plan inwestycyjny. Powstanie Centrum Matki i Dziecka, będą realizowane inne inwestycje. Wszystkich nie mogę podać, gdyż nie wszystkie obszary mają przyjętą mapę potrzeb przez Ministerstwo Zdrowia. Na razie została opublikowana mapa potrzeb w zakresie kardiologii i onkologii. Wszystkie nasze jednostki wiedzą co chcą zrobić i wiedzą na ile nas stać - odparła marszałek.

Radny Grzegorz Grabarek poruszył sprawę bezpieczeństwa pacjentów szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu, w kontekście głośnej ucieczki przestępcy z jednego z oddziałów tego szpitala. Radna Małgorzata Gośniowska-Kola postulowała podjęcie rozbudowy drogi nr 278 z uwzględnieniem budowy chodnika. Radny Tadeusz Ardelli pytał czy członkowie Rady Nadzorczej szpitala w Zielonej Górze posiadają uprawnienia członków rad nadzorczych. - Jeżeli powołujemy członków, to mają oni w ciągu pół roku takie uprawnienia nabyć. Obecnie wszyscy mają już takie uprawnienia - odpowiedziała marszałek.

Porządek obrad XVIII zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego:

1. Otwarcie obrad XVIII zwyczajnej sesji Sejmiku.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Wnioski i interpelacje.

4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.

5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia.

6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku za rok 2015.

7. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 w 2015 roku.

8. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, będących własnością Gminy Trzebiechów .

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. młodzieży i spraw obywatelskich.

14. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

15. Sprawy różne.

Galeria zdjęć

XVIII Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!