Szczegóły aktualności:

Uczniowie napisali test z wiedzy o samorządzie terytorialnym

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 23-03-2016

19 marca 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbył się test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - II etap VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym.

Wyniki konkursu zarówno dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ogłoszone zostaną 23 marca 2016 r. na stronie internetowej lubuskie.pl.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zakres tematyczny konkursu:

  • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020
  • szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,
  • historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,
  • sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,
  • budżet jednostek samorządu terytorialnego,
  • polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,
  • prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,
  • województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,
  • działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.


Poniżej wyniki VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020

- szkoły podstawowe i gimnazja 
- szkoły ponadgimnazjalne

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu oraz dziękujemy opiekunom uczniów za ich przygotowanie i szczególne zaangażowanie.

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie odbędzie się podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego dnia 18 kwietnia br. Wszyscy finaliści zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu uroczystości.

Galeria zdjęć

Uczniowie napisali test z wiedzy o samorządzie terytorialnym

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!