RSS

O sprawach ważnych dla zielonogórskich Sybiraków
Marzena Toczek | 21-03-2016 | Wydarzenia

O sprawach ważnych dla zielonogórskich Sybiraków

21 marca marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami Związku Sybiraków w Zielonej Górze: Januszem Piechowiakiem, Wacławem Mandrykiem oraz Marianem Szymczakiem. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie promocji dziedzictwa historycznego i wsparcia samorządu w wydawnictwach stowarzyszenia na temat przymusowej migracji jej członków.

|

W wyniku Paktu Ribbentrop – Mołotow w dniu 17 września 1939 roku wojska radzieckie zdradziecko wkroczyły na wschodnie tereny Polski okupując ponad 50 % jej powierzchni. Rozpoczęły się masowe zsyłki Polaków uznanych za wrogów Związku Radzieckiego na Syberie. Ogółem zesłano na Syberię 1350 tyś. osób spośród, z których co trzecia osoba będąca na zesłaniu zmarła, z powodu katorżniczych warunków pobytu.

Wielu spośród Sybiraków walczyło na frontach II Wojny Światowej. To żołnierze Sybiracy walczyli pod Monte Cassino i pod Lenino. Związek Sybiraków powstał w 1928 roku , a legitymację nr 1 otrzymał Sybirak – Marszałek Polski Józef Piłsudski. W 1988 roku reaktywowano Związek Sybiraków. Zielonogórski Oddział Związku Sybiraków powstał w marcu 1989 roku. Aktualnie Oddział Związku Sybiraków liczy 1650 członków zrzeszonych w 19 kołach terenowych.

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE