Szczegóły aktualności:

Ponad 73 mln zł na 120 projektów

Małgorzata Tramś-Zielińska | PROW | 17-05-2016

17 maja br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatwierdzenie listy operacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego pozwoli na podpisanie umów z Beneficjentami, do wysokości limitu środków dostępnych dla Województwa Lubuskiego tj.17 196 824 Euro. Wnioskowana kwota pomocy 120 pozytywnie ocenionych wniosków, które uzyskały minimum 9 pkt wynosi 73 875 318,00 zł. Podpisanie umów zaplanowane jest na 25 maja 2016 roku na godzinę 9:00 w sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Nabór wniosków o przyznanie pomocy  trwał od 30 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku wpłynęło 162 wniosków na kwotę pomocy 106 365 679 zł.

Lista rankingowa

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!