Szczegóły aktualności:

RPO Lubuskie 2020 – kolejne projekty dofinansowane

Marzena Toczek | RPO | 09-08-2016

Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 9 sierpnia br. zatwierdził listę projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na: rozwój przedsiębiorczości oraz innowacje, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. - To przykład, że przyśpieszamy wdrażanie środków unijnych w nowej perspektywie - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Bon na innowacje

Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 – Rozwój Przedsiębiorczości, III typ projektu – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, w wysokości 3,1 mln zł trafi do - ECDF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; tytuł projektu: Centrum wsparcia Proinnowacyjnych Usług dla MŚP narzędziem wspomagania procesów badawczych, innowacyjnych oraz zaawansowanych usług dla lubuskich przedsiębiorstw; wartość projektu: 4,5 mln zł.

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy i Działania 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego przyznane zostało 26 projektom, na łączną kwotę 48 mln zł.

Zobacz: listę projektów, które otrzymały dofinansowanie

Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej

Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.3 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT otrzyma 5 inwestycji, dla których łączna kwota wsparcia wynosi 11,6 mln zł.

Zobacz: listę projektów, które otrzymały dofinansowanie

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!