Szczegóły aktualności:

Wyróżnienia na sesji sejmiku

Jarosław Rodziewicz | Sesje Sejmiku | 13-09-2016

12 września br. sesja sejmiku województwa rozpoczęła się miłym akcentem. Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz wręczyli nagrodę w wysokości 10 tys. zł gorzowiance Karolinie Nai, brązowej medalistce Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w kajakarstwie. Podczas sesji wręczono także "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego", które  otrzymali: Alicja Danuta Górska, Wilhelm Skibiński, Jerzy Kaliszan oraz Leszek Turczyniak.

Przypomnijmy, w 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę, w której zawarto tryb i zasady przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Województwa Lubuskiego (medalistów olimpijskich i paraolimpijskich). Wnioski o przyznanie nagród mogą składać: Marszałek Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Radni, działające na terenie Województwa Lubuskiego kluby sportowe, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Wysokość nagrody dla medalisty wynosi:

1) 20 000,00 zł - za zdobycie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,

2) 14 000,00 zł za zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,

3) 10 000,00 zł za zdobycie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich

 

Karolina Naja to lubuska zawodniczka, która reprezentuje na co dzień barwy ASZ AWF Gorzów Wlkp.  Naja to brązowa medalistka mistrzostw świata 2010 w Poznaniu w konkurencji kajaków w K-4 (razem z Anetą Konieczną, Sandrą Pawełczak i Magdaleną Krukowską) na dystansie 500 m. Rok później, w 2011 roku w Szeged zdobyła wicemistrzostwo świata w K-2 na dystansie 200 m (razem z Magdaleną Krukowską) oraz brązowy medal w K-1 w sztafecie 4X200 m. Na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku zdobyła brązowy medal w konkurencji K-2 500 m (razem z Beatą Mikołajczyk). W tym samym roku razem z Mikołajczyk zdobyła złoto w K-2 1000 m, a na 500 m Polki były trzecie podczas mistrzostw Europy w Zagrzebiu. Ponadto na mistrzostwach Europy w Montemor-o-Velho zdobyła trzy medale: złote na 500 i 1000 m (z Mikołajczyk) oraz srebrny na 200 m (z Magdaleną Krukowską). Na mistrzostwach świata w Duisburgu w 2013 roku zdobyła trzy medale: srebrny na 200 m i brązowy na 500 m (z Beatą Mikołajczyk), a także srebrny w sztafecie 4 x 200 m. W 2014 zdobyła 5 medali imprez międzynarodowych. Na Mundialu w Moskwie wywalczyła trzy krążki: złoto w sztafecie 4 x 200 m, srebrny na 500 m w czwórce (z Mikołajczyk, Martą Walczykiewicz oraz Edytą Dzieniszewską) i brązowy także na 500 m w dwójce (z Mikołajczyk). Na Mistrzostwach Europy w Brandenburgu zdobyła dwa srebrne medale na 500 m: w dwójce (z Mikołajczyk) i w czwórce (z Mikołajczyk, Walczykiewicz oraz Eweliną Wojnarowską).

 

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Danuta Alicja Górska - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, mgr pedagogiki, dyplomowany nauczyciel tańca. Od czterdziestu lat członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego, prowadząca przez szereg lat Komisję ds. Dzieci i Młodzieży. Współtwórca pierwszych w Polsce przepisów ruchu tańca towarzyskiego i sportowego dla dzieci i młodzieży, wydanych w 1985 r. w Krakowie. Prowadząca dziecięce i młodzieżowe pary turniejowe, a także formacje taneczne mające w dorobku m.in. dwukrotnie złoty i dwukrotnie srebrny medal Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Koninie. Później - przez 10 lat - juror tego festiwalu.

Od 1986 r. w Zielonej Górze, założycielka Szkoły Tańca GRACJA - pierwszej w Polsce profesjonalnej placówki kulturalno-oświatowej o specjalizacji taniec. Szkoła wykształciła przez te lata wiele par klasy międzynarodowej o światowej sławie, z tytułami Mistrzów Polski. Kolejne już pokolenia absolwentów tej szkoły, to nie tylko znakomici tancerze, to ludzie nauczeni pracy, wiary w siebie, odpowiedzialności, szacunku dla innych, radowania z sukcesów i znoszenia porażek. Jest wychowawcą już kilku pokoleń nauczycieli tańca.

Wilhelm Skibiński - nauczyciel przedmiotów zawodowych. Zatrudniony był w latach 1955-1957 jako wizytator Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego w Zielonej Górze oraz jako wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego w latach 1957-1967. W ciągu całego okresu pracy nauczał przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych, Samochodowych i Budowlanych w Zielonej Górze. W 1967 roku został powołany na funkcję Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa „Cezas", którą to funkcję piastował do 1999 r. W 1978 roku powołano go na funkcję Wiceprezesa Zrzeszenia Fabryk Pomocy Naukowych z siedzibą w Warszawie. Za swoją wieloletnią pracę zawodową i społeczną był uhonorowany trzema Krzyżami Zasługi oraz Orderem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Działalność społeczna:

W latach 1954-1959 był Przewodniczącym Miejskiego Koła Nauczycielskiego Związku Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze, a od roku 1965 skupił się na działalności społecznej w ramach zielonogórskiego Kuratorium Oświaty, gdzie w latach 1965-1975 pozostawał przedstawicielem tej instytucji w komisjach egzaminacyjnych w Izbie Rzemieślniczej w Zielonej Górze, następnie w latach 1975-1980 był Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Zielona Góra dla wykwalifikowanych robotników i mistrzów. Za swą społeczną działalność w tym zakresie został odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wolny czas od pracy zawodowej poświęcał również sprawom środowiska nauczycielskiego i aktywnie działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego jako członek Zarządu Okręgu i Oddziału Związku w Zielonej Górze.  Po przejściu na emeryturę od 1993 roku największą uwagę i wolny czas poświęcał Bukowinie, czyli krainie swojego pochodzenia oraz dzieciństwa oraz sprawom Bukowińczyków, zarówno tych pozostałych na terenie historycznej Bukowiny, jak i zamieszkałym po 1945 roku na terenie Polski.

 

Jerzy Kaliszan od 1 lipca 1991 r. kieruje Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Ośrodek corocznie przygotowuje dla nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i samorządowców bogatą ofertę form doskonalenia z uwzględnieniem pełnej różnorodności ich typów i rodzajów. Placówka przez wszystkie lata otwierała się także na działania ogólnopolskie i międzynarodowe, czego wyrazem jest udział WOM we wszystkich najważniejszych programach i projektach edukacyjnych w Polsce, a także projektach międzynarodowych, m.in. realizowany wspólnie z Instytutem Ekonomicznym w Oldenburgu (Niemcy) i Lubuskim Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wlkp. wieloletni projekt finansowany z funduszy europejskich „EKOLAN", polsko-niemiecko-holenderski projekt „IMPULS - Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów" w partnerstwie z Saxion Hogenscholen z Twente Enschede oraz Instytutem Ekonomicznym w Oldenburgu.

W ostatnich latach w Ośrodku nastąpił widoczny rozwój w obszarze wykorzystywania TIK w pracy konsultantów i doradców metodycznych oraz obsługi nauczycieli. Daje to możliwość korzystania z działającego, elektronicznego systemu informacji pedagogicznej. Zwiększyła się też liczba szkoleń prowadzonych metodą e-learningową. Unowocześnianie i wzbogacanie infrastruktury techno-dydaktycznej WOM jest dowodem na otwartość i elastyczność, poprzez szybkie reagowanie na nowe potrzeby i oczekiwania środowiska nauczycielskiego. Dyrektor dużą wagę przywiązuje do rozwoju kadry merytorycznej (konsultantów i bibliotekarzy), mobilizując do zdobywania nowych umiejętności, koniecznych do wspomagania szkół i nauczycieli.         

 

Leszek Turczyniak - od 24 lat aktywny przedsiębiorca, wieloletni działacz społeczny oraz samorządowiec. Radny Powiatu Krośnieńskiego trzech kadencji, a następnie radny województwa lubuskiego przez jedną kadencję. Za społeczną działalność odznaczony Krzyżem „Zasłużony dla Kościoła i Ojczyzny" oraz za działalność na rzecz OSP Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Pożarnictwa. W latach 2002-2010 radny Powiatu Krośnieńskiego, gdzie pełnił aktywnie i z pełnym zaangażowaniem funkcję wiceprzewodniczącego rady powiatu oraz przewodniczącego Komisji Planu i Budżetu. Od 2010 roku do 2014 roku radny województwa lubuskiego. W Sejmiku Województwa pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska, a także z rekomendacji Sejmiku funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Ponadto był członkiem Regionalnej Rady ds. Energetyki działającej przy Marszałku Województwa Lubuskiego.

Galeria zdjęć

Wyróżnieni podczas XXIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!