Szczegóły aktualności:

Październikowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 11-10-2016
10 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W części merytorycznej odbyła się m.in. debata dot. potencjału rozwojowego Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Ekspertem w tym zakresie był Jacek Plis, który zaprezentował mocne strony lotniska oraz jego deficyty, a także szanse rozwoju.
Przyjęto informacje dotyczące:

- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego,

- realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2015/2016.

Podjęto uchwały w sprawie:

- zamiaru likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze,

- wyrażenia zgody na przyjęcie – od Gminy Skwierzyna – darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa,

- wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Bobru”,

- wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,

- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok,

- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029,

- nadania Grzegorzowi Rossa „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Annie Wandzie Kolas „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Grażynie Kostkiewicz-Górskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Annie Agnieszce Królewicz-Spętany „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Zofii Banaszak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Urszuli Agnieszce Chudak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Kazimierze Kucharskiej-Barczyk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Anicie Agnieszce Kucharskiej-Dziedzic „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Annie Kwiatek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Ewie Minge „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Annie Genowefie Mołodciak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Marzennie Jadwidze Plucińskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Krystynie Irenie Pławskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Beacie Sudnik-Kotus „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Annie Sulimie-Jagiełowicz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Grażynie Teresie Wojciechowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Grażynie Agnieszce Wyczałkowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

- nadania Małgorzacie Marii Hellmann „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

- nadania Rolandowi Ulrichowi Hellmann „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Radny Zbigniew Kościk zwrócił uwagę, że na filmie promującym woj. lubuskie "Lubuskie zatrzymaj słońce", jeden z młodych ludzi ma na sobie koszulkę, z emblematem flagi secesjonistów amerykańskich, która jego zdaniem nie powinna być promowana. - Ten film zdobył główną nagrodę na międzynarodowym festiwalu filmów promocyjnych Camerimage i nikt tego nie kwestionował - zauważyła marszałek.
Ponadto w trakcie sesji otrzymaliśmy wyjaśnienie w tej sprawie przedstawicieli firmy Flyfilm, która wykonywała spot "Lubuskie zatrzymaj słońce": "Flaga będąca niegdyś znakiem konfederatów tzw. krzyżem południa, została przerobiona z użyciem gwiazd, które są obecnie symbolami różnych części i grup społeczeństwa USA - policji, szeryfów, etc. i opisana cytatami sławnych prezydentów USA z ich bardzo znanych wystąpień, a traktujących o wolności, równości i poszanowaniu praw społeczeństwa. Można więc powiedzieć, że to takie odczarowanie złego symbolu i nadanie mu nowego znaczenia."

Radny Kościk, a także radni Edward Fedko i Łukasz Mejza poruszyli problem niekursujących promów na Odrze, z powodu zbyt niskiego stanu wody. - Wprawdzie kursowanie zostało przywrócone, ale godziny kursowania nie są przystosowane do potrzeb kierowców i pasażerów - podkreślił radny Fedko.

Radny Fedko pytał też o planowane przejmowanie przez administrację rządową instytucji podległych obecnie marszałkom województw. - Może to mieć ogromny wpływ na realizację Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego - dodał radny. Marszałek poinformowała, że niebawem Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego mają działać przy wojewodach, planowane jest też pozbawienie marszałków kompetencji w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych.

Radny Grzegorz Grabarek podniósł problem nieprawidłowości wokół niezapłaconych w terminie składek ZUS przez firmę zatrudniającą pielęgniarki, które pracują w szpitalu w Obrzycach. Radny Józef Kruczkowski pytał o rozmowy z bydgoską Pesą (producentem szynobusów) w sprawie naliczonych kar umownych za nieuzyskanie w terminie homologacji pojazdów szynowych na niemieckie tory. W tej sprawie Zarząd Woj. Lubuskiego zaproponował ugodę, sprawa jest w toku.

Na wszystkie zgłoszone interpelacje radni województwa otrzymają odpowiedzi na piśmie.

Galeria zdjęć

XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!