Szczegóły aktualności:

W Centrum Kształcenia Rolniczego

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 05-10-2016
5 października br. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska obradowała w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.
O funkcjonowaniu placówki, sposobach kształcenia oraz szansach absolwentów na lubuskim rynku pracy opowiedział radnym dyrektor Centrum Zbigniew Hałabura.

Podczas merytorcyznej części posiedzenia członkowie komisji omówili projekty uchwał w sprawie:

- wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina   Bobru”,

- wyznaczenia aglomeracji Trzebiechów,

- zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sława,

- zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skąpe,

- - zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jasień.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!