Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 06-10-2016
Komisja obradowała 6 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
W spotkaniu udział wziął Piotr Bomber, p.o. dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze, który przedstawił podejmowane i planowane działania w związku ze stanowiskiem, jakie wydał Sejmik Województwa Lubuskiego, w sprawie zwiększenia przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej.

Omówienie sytuacji finansowej w wojewódzkich i powiatowych szpitalach i spółkach samorządowych, a także polityki w sprawie nadwykonań w 2016 r. - to temat dyskusji, która odbyła się w II części posiedzenia z udziałem dyrektorów lubuskich lecznic.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!