Szczegóły aktualności:

Listopadowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 14-11-2016
Informacja na temat planu rzeczowo-finansowego na 2016 r. Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Stan wdrażania RPO – Lubuskie 2020 - to główne tematy XXV sesji Sejmiku, która odbyła się 14 listopada br. o godz. 11 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Merytroryczną część poprzedziło wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
W sesji udział wzięło 26 radnych, uczestniczyli także m.in. poseł Marek Ast, wicewojewoda Robert Paluch, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezes lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak, dyrektor lubuskiego oddziału NFZ Piotr Bromber, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i wielu innych gości.

W ramach interpelacji Edward Fedko pytał, w jakim terminie będzie ogłoszony nowy przetarg na prom w Pomorsku, czy w budżecie są środki na ten cel, czy jest w budżecie ZDW. - Tak, jest to zaplanowane w budżecie na rok 2017 - zapewniła członek zarządu województwa Alicja Makarska.

Wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz pytał o tempo wdrażania funduszy w ramach ZIT. Zaproponował, żeby na każdym sejmiku zarząd województwa przedłożył informację, jaki jest postęp we wdrażaniu.

Radny Łukasz Mejza złożył wniosek o dodatkowe połączenia autobusowe dla pacjentów na linii Krosno Odrz. – Zielona Góra, w związku z zamknięciem szpitala powiatowego w Krośnie. - Dzisiaj jest na tej linii 27 par połączeń, to dużo. Ale oczywiście sprawdzimy jakie są możliwości - odparła marszałek Elżbieta Anna Polak. Ł. Mejza pytał też, czym była spowodowana absencja członków zarządu na forum gospodarczym organizowanym przez OPZL. - Nie było absencji. Był obecny członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, który miał wystąpienie w imieniu zarządu - odparła marszałek Polak.

Radna Anna Chinalska złożyła interpelację w sprawie budowy fermy norek w Radnicy. - Mam obawy, że będzie się to wiązać z uciążliwością dla mieszkańców, zanieczyszczeniem powietrza i wód - stwierdziła radna, która ponadło zwróciła uwagę na potrzebę budowy ścieżki rowerowej przy drodze 288 w gminie Dąbie, gdzie panuje bardzo duży ruch turystyczny.

Radny Maciej Nawrocki pytał m.in. o aktualizację planu gospodarki odpadami oraz wydatkowanie środków  unijnych na funkcjonowanie portu lotniczego w Babimoście.

Radny Zbigniew Kołodziej postulował wybudowanie łącznika między drogą gminną i drogą wojewódzką w gminie Świebodzin. 

Radny Józef Kruczkowski pytał o nowy rozkład jazdy pociagów, który zacznie obowiązywać od grudnia i prosił o interwencję w sprawie niekorzystnych godzin odjazdów na linii Gorzów-Kostrzyn. Marszałek zapowiedziała konsultacje na temat tego, czy korekty rozkładu jazdy są jeszcze możliwe.

Radny Zbigniew Kościk wnioskował o porozumienie z wojewodą lubuskim w sprawie wspólnych organizacji świąt państwowych. Skrytykował też organizowanie części obchodów święta 11 listopada na terenie Lubuskiego Centrum Winiarstwa, gdzie odbywało się święto młodego wina. - Nie zgadzam się, że święto młodego wina nie ma nic wspólnego ze świętowaniem z okazji Święta Niepodległości, przecież pokazujemy przez to nasze tradycje i dziedzictwo kulturowe. Uczestniczyłam w oficjalnych uroczystościach w Zielonej Gorze, gdzie pod pomnikiem, gdzie złożyłam wieniec, później rozdawaliśmy srebrne orzełki i biało-czerwone kotyliony, razem śpiewaliśmy pieśni patrotyczne. To było prawdziwie radosne świętowanie. Po południu do naszego centrum winiarstwa zjechały tłumy, by wspólnie świętować - odparła marszałek. - Wiadomo, że oficjalne uroczystości odbywają się Gorzowie, który jest rządową stolicą województwa. Jednak rzeczywiście, kiedyś była taka niepisana tradycja, że uroczystości wojewódzkie odbywały się raz północnej, raz w południowej stolicy regionu - dodała.
Radny Kościk pytał też o raport NIK dot. wykorzystania środków unijnych, zaproponował, żeby sejmik się z tym raportem zapoznał. - Raport NIK nie objął akurat naszego województwa, objął dziewięć innych województw, ale dotyczy oczywiście wszystkich regionów. My przyspieszamy wdrażanie naszego RPO, o czym radni za chwilę usłyszą w sprawozdaniu z wdrażania RPO - odparła marszałek.
Radny Kościk nawiązał też do zapowiedzi MON, że w naszym województwie będą rozlokowane wojska szpicy NATO. - W związku z tym postuluję, żeby wrócić do tematu cywilno-wojskowej funkcji lotniska w Babimoście - stwierdził. Marszałek Polak odparła: - Oczywiście, my jesteśmy przygotowani do takich działań. W Babimoście wielokrotnie lądowały już wojska NATO, a jutro w Babimoście ląduje jeden z amerykańskich dowódców NATO, gen. Allen.

Przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz poruszył temat WOSiR w Drzonkowie. Spytał, czy nie warto podjąć rozmów z Centralnym Ośrodkiem Sportu w sprawie przejęcia Drzonkowa. - To temat dla specjalistów, którzy muszą się wypowiedzieć. Bardzo mocno wspieramy ośrodek, na pewno w prezencie nikomu nie oddamy. Za bardzo jesteśmy dumni z tego ośrodka, żeby się go pozbywać - odpowiedziała marszałek.
Przewodniczący przypomniał też, że czeskie miasto Liberec podjęło inicjatywę partnerstwa z Zieloną Górą. - Może by przy tej okazji znaleźć partnera w Czechach, np. z Krajem Libereckim - zaproponował Cz. Fiedorowicz. - Jak najbardziej, jesteśmy tym zainteresowani, mamy partnera w Chinach, prowincję Hainan, więc powinniśmy mieć także blisko nas, w Czechach - zapewniła marszałek.
Radna Małgorzata Gośniowska-Kola złożyła interpelacje w sprawie budowy chodnika we wsi Łupice oraz w sprawie zaktywizowania lubuskich szkół do udziału w projekcie Młodzi on-life. - Oczywiście, będziemy zapraszać szkoły, słuchać oczekiwań uczniów i propagować postawy obywatelskie - zapewniła marszałek Polak.

Przyjęto informacje dotyczące:

- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego,
- planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
- wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- realizacji „Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005 – 2020”.

Podjęto uchwały w sprawie:

- uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”,
- określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.,
- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok,
- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029.

Galeria zdjęć

Listopadowa sesja sejmiku 2016 r.

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!