Szczegóły aktualności:

Komisja Budżetu i Finansów

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 15-11-2016
Komisja obradowała 10 listopada br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Soli.
Porządek brad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Wystąpienie Pana Waldemara Wrześniaka – Starosty Powiatu Nowosolskiego.
3. Wystąpienie Pana Wadima Tyszkiewicza – Prezydenta Nowej Soli.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029.
7. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji: 7 października 2016 r. i 10 października 2016 r.
8. Sprawy różne.

Galeria zdjęć

Komisja Budżetu w Nowej Soli

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!