Szczegóły aktualności:

Komisje pozytywnie o budżecie na 2018 r.

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 08-12-2017
Posiedzenie Komisji Budżetu i Fiansów, które odbyło się 8 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, zakończyło procedowanie nad projektami: budżetu województwa na 2018 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029. Komisje wypowiedziały się pozytywnie na temat obu dokumentów. 19 grudnia br., podczas ostatniej w tym roku sesji, zaopiniuje je Sejmik.


Na posiedzeniach wszystkich Komisji obecna była Józefa Chalecka, Skarbnik Województwa Lubuskiego oraz dyrektorzy merytoryczni UMWL, którzy wyjaśniali wątpliwości radnych. 

Komisje zapoznały się także z Planem pracy Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2018 r., który również zostanie zaopiniowany podczas grudniowej sesji.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!