Szczegóły aktualności:

V posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Paulina Polan | Interreg | 06-12-2016

W dniach 07 – 08.12.2016 we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy.

W dniach 07 – 08.12.2016 we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy. Komitet  zajmie się m.in. podejmowaniem uchwał i wyborem projektów złożonych do dofinansowania w ramach 1. naboru, który dotyczył dwóch osi priorytetowych:

- OP 2 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony rozwój / 7b zwiększenie mobilności regionalnej

- OP 4 integracja mieszkańców i współpraca administracji - bez FMP

 

W pierwszym naborze uruchomiono następujące kwoty:

- OP 2: 13 623 191,20 Euro, tj. 80% całkowitej alokacji na tą oś priorytetową (17 028 989,00 Euro)

- OP 4: 8 525 175,50 Euro, tj. 50% całkowitej alokacji na tą oś priorytetową  (17 050 351,00 Euro)

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!