Szczegóły aktualności:

V Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 - podsumowanie

Paulina Polan | Interreg | 13-12-2016

W dniach 7-8 grudnia 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą obradował Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

W dniach 7-8 grudnia 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 obradował  nad projektami złożonymi w pierwszym naborze wniosków. W ramach, zakończonego 22 sierpnia 2016 r. naboru złożono łącznie 23 wnioski (2 i 4 oś priorytetowa Programu).

KM zatwierdził do dofinansowania 3 projekty drogowe na łączną kwotę ponad 11 mln EUR. Dofinansowanie otrzymają projekty powiatu krośnieńskiego, gminy Żary oraz powiatu gorzowskiego. Podczas drugiego dnia zatwierdzono 7 projektów z 4 osi priorytetowej.


Przypomnijmy, pierwszy nabór dotyczył dwóch osi priorytetowych:

- OP 2 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony rozwój – 13,6 mln euro, tj. 80% całkowitej alokacji,

- OP 4 integracja mieszkańców i współpraca administracji (bez FMP) – 8,5 mln euro, tj. 50% całkowitej alokacji.

 

Kolejne obrady KM odbędą się w dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Poczdamie.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!