Szczegóły aktualności:

VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Paulina Polan | Interreg | 13-12-2016

W dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Poczdamie odbędzie się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

W dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Poczdamie odbędzie się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Komitet  Monitorujący zajmie się wyborem projektów złożonych do dofinansowania w ramach 1. naboru. Oceniane będą wnioski z 4 osi priorytetowej:  integracja mieszkańców i współpraca administracji - bez FMP. Kwota uruchomiona na tą oś w pierwszym naborze, to  50% całkowitej alokacji przewidzianej na tą oś priorytetową (17 050 351,00 Euro).

Przypomnijmy, w dniach 7-8 grudnia we Frankfurcie nad Odrą, podczas V posiedzenia KM, oceniane były projekty drogowe oraz część projektów z zakresu integracji i współpracy.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!