Szczegóły aktualności:

W stolicy o Funduszach Unijnych

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 15-12-2016

W Warszawie po raz 5. odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej.  W rozmowach odbywających się w Ministerstwie Rozwoju wzięła udział Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Podczas spotkania podsumowano stan wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dyskutowano również o realizacji planu wydatkowania środków w 2016 r. oraz przedstawiono wstępne plany na przyszły rok. Jednym z punktów debaty były też kwestie  zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020.

W czasie wizyty w stolicy, członek zarządu Alicja Makarska, wzięła także udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów wojewódzkich z  przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju. Rozmowy poświęcone były omówieniu kluczowych aspektów związanych  realizacją obecnej perspektywy finansowej, a w szczególności wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych. Istotnym punktem spotkania było również omówienie kwestii dalszych działań związanych z Kontraktem Terytorialnym.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!