Szczegóły aktualności:

VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 - podsumowanie

Paulina Polan | Interreg | 16-12-2016

W dniach 14-15 grudnia 20116 w Poczdamie obradował Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia - Polska 2014-2020.

W dniach 14-15 grudnia 20116 w Poczdamie, w siedzibie ILB -Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia obradował Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia - Polska 2014-2020. Podczas trwającego dwa dni Posiedzenia zatwierdzono łącznie  5 projektów  o wartości ponad 4milionow EUR dofinansowania z EFRR.
 
Wsparte zostaną projekty Szpitala Gorzowskiego, Zielonogórskiego, Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gminy Gubin.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!