Szczegóły aktualności:

Odznaki honorowe dla zasłużonych Lubuszan

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 20-12-2016
Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz podczas grudniowej sesji Sejmiku wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
Odznaki odebrali  Stanisław Hałko, Małgorzata i Roland Hellmann, Mirosław Janz, Stanisław Jaroszewicz, Urszula Miara, Wiesław Henryk Rosiński oraz Grzegorz Rossa.


Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego to wyróżnienie przyznawane przez Sejmik za wybitną działalność na rzecz gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu.

Stanisław Hałko

 • członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, obecnie sekretarz towarzystwa,
 • inicjator i współorganizator wielu dokonań na rzecz regionu krośnieńskiego, między innymi: oznakowania przebiegu 15-go południka, trzech wczesnopiastowskich grodzisk, upamiętnienia miejsca katastrofy drogowej na trasie Osiecznica - Krosno Odrzańskie i terenu obozu jenieckiego z okresu I wojny światowej,
 • współorganizator kilkunastu rocznicowych turniejów strzeleckich o charakterze obronnym,
 • członek i zastępca przewodniczącego terenowego koła miłośników winorośli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa,
 • członek zarządu, sekretarz i kierownik drużyny w klubie sportowym MKS „Tęcza" Krosno Odrzańskie.

Małgorzata Maria Hellmann i Roland Ulrich Hellmann

 • organizatorzy pomocy humanitarnej od grudnia 1981 roku do 1989 roku dla Zielonej Góry i województwa zielonogórskiego,

Małgorzata Hellmann

 • współzałożycielka Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Verden,
 • organizatorka prelekcji i spotkań z młodzieżą i studentami przybliżających tematy współpracy polsko-niemieckiej, pomocy humanitarnej i wolontariatu,
 • tłumacz na język polski publikacji i albumów autorstwa Rolanda Hellmanna promujących Ziemię Lubuską.

Roland Hellmann

 • organizator zbiórek pieniężnych w Niemczech; pomagał odbudować między innymi Wieżę Głodową w Zielonej Górze i sale operacyjne Szpitala Wojewódzkiego
  w Zielonej Górze,
 • organizator prelekcji i wystaw fotograficznych dotyczących tematów polsko-niemieckich oraz problematyki miast przygranicznych,
 • wydał 5 albumów fotograficznych promujących Ziemię Lubuską, a na spotkaniach autorskich w Polsce i w Niemczech promuje i zachęca do odwiedzania regionu.

Mirosław Janz

 • założyciel Społecznego Sztabu Ratownictwa w Międzyrzeczu, do którego należą lekarze i ratownicy medyczni szpitali, policji i wojska, 
 • od 2010 r. Zastępca Szefa Sztabu Krajowego,  
 • inicjator zajęć w szkołach i instytucjach uczących zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 • organizator międzynarodowych manewrów ratownictwa „Medline”,
 • członek komitetu redakcyjnego podręcznika szkolenia medycznego żołnierzy sił zbrojnych RP „Opieka nad rannym w warunkach pola walki - procedury dla żołnierzy”. 

Stanisław Jaroszewicz

 • radny i przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w kadencji 1994-1998,
 • inicjator dodatków samorządowych dla nauczycieli i programu oddłużenia świadczeń socjalnych pracowników oświaty,
 • członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska",
 • przez 4 kadencje ławnik Sądu Wojewódzkiego i Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim,
 • inicjator powołania w 1989 r. i koordynator działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które realizuje dwa podstawowe programy: pomoc rzeczowa szkole
  i stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z rodzin niezamożnych.

Urszula Miara

 • radna i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Świebodzińskiego,
 • wolontariuszka i społeczny koordynator hospicjum domowego w Świebodzinie,
 • od 15 lat pracownik społeczny w hospicjum stacjonarnym w Zielonej Górze,
 • współtworzy „Bank Chleba” i organizuje paczki żywnościowe dla ubogich w okresach przedświątecznych,
 • współpracuje z przedsiębiorcami i szkołami średnimi w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia.

Wiesław Henryk Rosiński

 • gminny i powiatowy działacz samorządowy,
 • radny III i IV kadencji, Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego,
 • od 1 czerwca 1984 r. pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Krajeńskich. Obecnie Zastępca Prezesa Zarządu; odpowiada za politykę remontową i nadzór zasobów mieszkaniowych w Strzelcach Krajeńskich, Drezdenku i Dobiegniewie,
 • wspiera fundacje i stowarzyszenia - sponsor lokalnych imprez i festynów
  o charakterze masowym na terenie gminy Strzelce Krajeńskie i powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Grzegorz Rossa

 • od 1980 r. zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo
  i Psychicznie Chorych w Ciborzu jako młodszy asystent, następnie: asystent oddziału neurologii, kierownik pracowni elektrodiagnostyki, zastępca ordynatora oddziału, ordynator oddziału neurologii. Od marca 2009 zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa,
 • od 1995 roku doktor nauk medycznych,
 • konsultant neurologii na corocznym Lubuskim Pikniku Zdrowia w Drzonkowie,
 • od roku 2006 do 2015 prezes Stowarzyszenia Chorych na Parkinsona i Ich Rodzin, obecnie wiceprezes stowarzyszenia,
 • prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Neurologii Cibórz „Synapsa”,
 • przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie.

Galeria zdjęć

Odznaki honorowe dla zasłużonych Lubuszan

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!