Szczegóły aktualności:

Radni pamiętają o ofiarach stanu wojennego

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 20-12-2016
Podczas grudniowej sesji Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w sprawie uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego.

Oto treść Stanowiska:       

Na podstawie § 38 pkt 4 Statutu Województwa Lubuskiego stanowiącego załącznik do uchwały XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 1992) przyjmuje się następujące stanowisko:

13 grudnia 1981 r. generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Wprowadzono godzinę milicyjną, rozpoczęły się aresztowania opozycjonistów. Zakazano strajków i działalności związkowej, zainicjowanych w sierpniu 1980 r. przez „Solidarność”.

Rząd wyprowadził czołgi na ulice przeciwko swoim rodakom. Z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób, tysiące internowano, poddano represjom, część trafiła do więzień. Jednak opór nie został stłumiony i doprowadził do przemian politycznych, które zaowocowały upadkiem komunistycznej władzy.

Dokładnie w 35. rocznicę tamtych wydarzeń Radni Województwa Lubuskiego deklarują solidarność i chcą uczcić pamięć ofiar stanu wojennego. Składają także hołd wszystkim osobom represjonowanym i ich rodzinom, tym bardziej, że dopiero Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych dała im uprawnienia do pobierania świadczeń z tego tytułu.

Te dramatyczne wydarzenia pokazały nam także, jak ważne jest prawo obywateli do manifestacji i wyrażania swoich poglądów. I żadne ograniczenia w tym zakresie nie mogą mieć miejsca w demokratycznym i wolnym kraju.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!