Szczegóły aktualności:

Zasady udzielania pomocy w ramach PROW

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 23-12-2016
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA planuje przeprowadzenie pierwszych naborów wniosków o przyznanie pomocy z EFRR na rzecz PROW 2014-2020 w pierwszym kwartale 2017 r. W związku ze zbliżającym się terminem naborów WOPP informujemy, że w wyniku zmiany regulacji prawnych zaktualizowano „Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” oraz "Procedurę oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia" i załączniki do procedury.
Dodano również nowe kryterium wyboru operacji mówiące o terminie realizacji operacji liczonym od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną – im szybciej operacja będzie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska wnioskodawca.

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA prezentuje w zaktualizowanym brzmieniu tabelę z informacjami na temat dofinansowań dla przedsiębiorców obecnych i przyszłych oraz tabelę z informacjami na temat dofinansowań dla JST i grantobiorców, a także dokument określony jako „Zakres pomocy skierowany do przedsiębiorców obecnych i przyszłych”. Ostatni z dokumentów zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udzielania pomocy w wersji zaktualizowanej.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Tabela z informacjami na temat dofinansowań dla przedsiębiorców obecnych i przyszłych,

2. Tabela z informacjami na temat dofinansowań dla JST i grantobiorców,

3. "Zakres pomocy skierowany do przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców".Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!