Szczegóły aktualności:

Komisja ds. młodzieży i spraw obywatelskich

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 04-01-2017
Posiedzenie Komisji odbyło się 4 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Głównym punktem porządku obrad było wyznaczenie przedstawiciela Komisji ds. młodzieży i spraw obywatelskich do współuczestniczenia w pracach grupy ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Do tej roli Komisja wskazała radnego Sebastiana Sylwestra Ciemnoczołowskiego.


Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!