Szczegóły aktualności:

Wsparcie dla partnerstw publiczno-prywatnych

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 03-01-2017

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejny nabór projektów, realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym, skierowany do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w celu przygotowania inwestycji. Zgłaszane mogą być projekty należące do wszytkich sektorów o wartości nie mniejszej niż 20 mln zł brutto.

Celem naboru jest wyłonienie projektów, które będą charakteryzowały się dużym prawdopodobieństwem ich realizacji w formule ppp. Wybrane inwestycje będą mogły być objęte wsparciem doradczym Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektów do wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach.

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DPA Nabór Wielosektorowy 2016
lub
przesłać na adres e-mail: ppp.nabor@mr.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy, kryteria wyboru projektów i zasady współpracy można znaleźć TUTAJ.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!