Szczegóły aktualności:

Wozy dla strażaków

Paweł Tyl | Aktualności | 02-01-2017
13 wozów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem i jeden lekki pojazd bojowy dostaną lubuskie Ochotnicze Straże Pożarne. Marszałek Elżbieta Anna Polak i dyrektor Zielonogórskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Elżbieta Polak podpisały umowę o dofinansowaniu zakupu. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz. Całość projektu to kwota prawie jedenastu milionów złotych.

Umowa dotyczy tworzenia systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt. Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”. Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.

Całkowita wartość Projektu – 10 985 511,30 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu – 10 973 211,30 PLN

Dofinansowanie – 9 043 023,42 PLN

Przedmiotem projektu jest inwestycja służąca stworzeniu i wsparciu systemu przeciwdziałania katastrofom naturalnym na terenie województwa lubuskiego (w tym w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom związanym z powodziami).

Celem głównym projektu jest wsparcie jednostek OSP w województwie lubuskim w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego oraz w zakresie innych zagrożeń nadzwyczajnych poprzez doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

W ramach projektu zakupione zostaną:

- 13 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wyposażone w sprzęt ratowniczy dla 13 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego, tj. OSP Bobrowice, OSP Brzeźnica, OSP Przyborów (gmina Nowa Sól), OSP Trzebiechów, OSP Siedlnica (gmina Wschowa), OSP Lubniewice, OSP Rąpin (gmina Drezdenko), OSP Lubiszyn, OSP Niekarzyn (gmina Skąpe), OSP Kowalów (gmina Rzepin), OSP Zawada w Zielonej Górze, OSP Międzyrzecz – Obrzyce, OSP Złotnik (gmina Żary)

- 1 lekki pojazd bojowy specjalny dla ZOSP RP WL w Zielonej Górze do koordynacji działań ratowniczych.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!