Szczegóły aktualności:

„Zabytek Zadbany 2017”

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 05-01-2017

Rozpoczęła się  kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany 2017”. Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych
  4. Architektura i budownictwo drewniane
  5. Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia obiektu dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu dziedzictwa - www.nid.pl.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do 31 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10 – 104 Olsztyn.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!