Szczegóły aktualności:

Miliony dla regionu lubuskiego z Interregu

Katarzyna Kozińska | Biuro w Gorzowie Wlkp. | 09-01-2017

O podziale środków w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 mówił podczas konferencji prasowej w Gorzowie  Wlkp. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak. Podczas spotkania z dziennikarzami 9 stycznia br. wyjaśniono kwestię zakończonego naboru w ramach Osi Priorytetowych 2 i 4, dotyczących zwiększenia mobilności regionalnej oraz integracji mieszkańców i wspólnej administracji. – Będą kolejne nabory w ramach tych osi - podkreślił T.Jędrzejczak.

Podczas konferencji omówione zostały wszystkie osie priorytetowe, przewidziane w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Tadeusz Jędrzejczak zaprezenotwał efekty prac Komitetu Monitorującego, który obradował dwukrotnie: 7 i 8 grudnia we Frankfurcie nad Odrą oraz 14-15 grudnia 2016 w Poczdamie.Komitet Monitorujący zatwierdził łącznie 15 projektów: 12  z Osi Priorytetowej 4 i 3 z Osi Priorytetowej 2, o wartości blisko 20 mln euro.

Tadeusz Jędrzejczak odniósł się także do transgranicznego projektu zakładajacego poprawę infrastruktury drogowej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn Nad Odrą i Seelow, który ostatecznie nie uzyskał dofinansowania. – Przy ocenie zarówno polskich, jak i niemieckich ekspertów Komitetowi Monitorującemu została przedstawiona opinia wskazująca, że Seelow nie ma przygotowanego planu przestrzennego, w związku z tym nie może być partnerem. W ocenie ekspertów projekt nie jest możliwy do realizacji także dlatego, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy musimy podpisać umowy w Banku w Poczdamie z beneficjentami. Bez planu Seelow na tym etapie oraz z dokumentami Gorzowa Wlkp. bez pozwolenia na budowę w ciągu najbliższych 12-tu miesięcy, projekt nie mógł zostać zatwierdzony – tłumaczył dziennikarzom T. Jędrzejczak.

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego podkreślił, że kolejny nabór w ramach OP 2 rozpocznie się w maju 2017 roku, a na OP 4 w 2017 roku w sierpniu. Przypomniał również, że w Komitecie Monitorującym zasiadają przedstawiciele rządów obu krajów, instytucji, Urzędu Marszałkowskiego, specjaliści, przedstawiciele Euroregionów z Polski i Niemiec, przedstawiciele ministerstw z Polski i Niemiec.

Beneficjenci zainteresowani ubieganiem się ośrodki mogą się zgłaszać do Regionalnego Punktu Kontaktowego zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Podgórnej 7 oraz do wspólnego sekretariatu programu w we Frankfurcie nad Odrą, gdzie zostaną obsłużeni także w języku polskim.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków można znaleźć na stronie:

http://interregva-bb-pl.eu/pl/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!