Szczegóły aktualności:

Zarząd z wizytą w Muzeum w Ochli

Marzena Toczek | Wydarzenia | 10-01-2017

Członkowie zarządu województwa odwiedzili Muzeum Etnograficzne w Ochli. Była to wizyta „gospodarska”. Członkowie zarządu mieli okazję zobaczyć zrekonstruowane budynki, ich wyposażenie oraz ekspozycje muzeum. – W tym miejscu można zobaczyć jak wielkie jest bogactwo kulturowe regionu lubuskiego. Muzeum ma ogromny potencjał, który warto wykorzystać – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Świadectwo przeszłości

W Muzeum Etnograficznym w Ochli zgromadzono i objęto ochroną ponad 60 zabytkowych obiektów architektury wiejskiej (wśród nich dwa unikatowe: wieża winiarska z XVIII w. z Budachowa i najstarszy w Polsce drewniany obiekt mieszkalny z Potrzebowa datowany na 1675 rok). Prezentowane są tam różne typy architektury ludowej czterech sąsiadujących ze sobą regionów etnograficznych: Zachodniej Wielkopolski, Dolnego Śląska, Wschodnich Łużyc, obszaru środkowo - lubuskiego oraz historycznej Bukowiny. Wnętrza zabytkowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych prezentują tradycyjną kulturę materialną mieszkającej tu ludności autochtonicznej, jak i powojennych osadników z uwzględnieniem ich regionalnego zróżnicowania i przerwanej ciągłości kulturowej. Muzeum kultywuje tradycje poprzez organizowanie cyklicznych imprez: Kaziuki, noc Kupały, święto miodu, czy winobranie w skansenie. Kultywowane są także dziedzictwo kulturowe oraz kulinarne regionu. Muzeum prowadzi także szeroką działalność edukacyjną  

Muzeum posiada w zbiorach bogatą kolekcję współczesnej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz utrzymuje szerokie kontakty z twórcami działającymi w regionie.

Muzeum inwestuje

Muzeum w Ochli w latach 2008-2015 realizowało szereg projektów inwestycyjnych. Największy projekt o wartości 5,5 mln zł pn. Kultury Europy- w kulturze regionu zrealizowany został ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wyniosła3,1 mln zł.  W jego ramach translokowano i zrekonstruowano 17 obiektów architektury drewnianej i kamiennej. Ponad to Muzeum realizowało szereg projektów ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach których zmodernizowano i wyposażono zabytkową  „Leśniczówkę” z XVIII wieku oraz wykonano nowoczesną aranżację sali ekspozycyjnej (wartość projektu: 164 tys. zł, dofinansowanie: 121 tys. zł), wykonano część drenażu odwadniającego (wartość projektu: 158,4 tys. zł, dofinansowanie: 158,4 tys. zł), wykonano plac postojowy oraz ogrodzenie (wartość projektu: 632 tys. zł, dofinansowanie: 280 tys. zł), zakupiono: gabloty, manekiny, meble biurowe, zestaw multimedialny (wartość projektu: 147 tys. zł, dofinansowanie: 88 tys. zł), a także inne wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej (wartość projektu: 170,8 tys. zł, dofinansowanie: 100 tys. zł). Muzeum korzystało także ze środków PFRONu, w ramach których wykonano 3 toalety wraz z ciągami komunikacyjnymi pod potrzeby osób niepełnosprawnych (wartość projektu: 291 tys. zł, dofinansowanie: 118 tys. zł). Muzeum Etnograficzne w Ochli wzbogaciło się także o dom podcieniowy, który translokowany oraz zrekonstruowany został ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wartość projektu: 474 tys. zł, dofinansowanie: 196 tys. zł). Jednostka skorzystała także ze środków transgranicznych. W ramach programu Interreg IIIA wybudowano magazyn zbiorów muzealnych (wartość projektu: 609 tys. zł, dofinansowanie: 457 tys. zł).  Łączna wartość wszystkich zrealizowanych na terenie muzeum inwestycji to 7,6 mln zł. Dofinansowanie ze środków budżetu województwa wyniosło łącznie 2,8 mln zł.

Muzeum Etnograficzne w Ochli złożyło także wnioski o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Środki te przeznaczone mają zostać na realizację II etapu projektu Kultury Europy oraz projektu zakładającego rozbudowę muzeum.

Galeria zdjęć

Gospodarska wizyta w Muzeum Etnograficznym w Ochli

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!