Szczegóły aktualności:

Jak zmienimy województwo w 2017 r.

Michał Iwanowski | Wydarzenia | 10-01-2017

Wiemy co się wydarzy w Nowym 2017 Roku! Zakład radioterapii i baza pogotowia lotniczego w Gorzowie Wlkp., Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i szpital uniwersytecki w Zielonej Górze, wielki projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego w całym regionie – to tylko niektóre z przedsięwzięć planowanych w tym roku przez samorząd województwa. – Czeka nas boom inwestycyjny, połowa budżetu, ponad 300 mln zł będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wśród priorytetów samorządu woj. lubuskiego na 2017 r. dominują inwestycje infrastrukturalne, zarówno z dziedziny ochrony zdrowia, jak i transportu publicznego, zgodne z inteligentnymi specjalizacjami regionu i celami zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020. Ale nie tylko. Łącznie na zadania inwestycyjne zapisano w budżecie 303 mln zł, podczas gdy w roku 2016 było to zaledwie 140 mln zł.

- To będzie historyczny budżet, nigdy jeszcze nie mieliśmy tak wysokiego wskaźnika w zakresie wydatków majątkowych – podkreśla marszałek Polak. – Mogę śmiało powiedzieć, że czeka nas inwestycyjny boom. Obecny rok oznacza ogromne zaangażowanie funduszy europejskich, czyli większość pieniędzy trafi na wkład własny do unijnych projektów. To jest czas, którego nie można zmarnować.

Wśród tegorocznych inwestycji każdy Lubuszanin powinien znaleźć coś dla siebie. - Konsekwentnie realizujemy nasze priorytetowe cele strategiczne: cyfryzacja i dostępność telekomunikacyjna, dostępność transportowa. Nie ma więc tu inwestycyjnych niespodzianek – podkreśla marszałek. - Oprócz tego realizujemy zabezpieczenie przeciwpowodziowe, możliwe dzięki negocjacjom z Bankiem Światowym. Te inwestycje są już wpisane do budżetu i to pozwala nam zrealizować strategiczne priorytety. Nie zapominamy o infrastrukturze społecznej, zaplanowaliśmy inwestycje nie tylko w instytucje kultury ale także w kapitał ludzki. Są pieniądze na stypendia, są pieniądze dla wykluczonych, na politykę społeczną i politykę senioralną. Jestem przekonana, że prowadzimy politykę regionalną w naszym województwie w sposób przewidywalny, zrównoważony i konsekwentny. Stać nas na taki budżet. Działamy na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego. Wpływy z udziału w podatku PIT do budżetu województwa od 2010 stale rosną, podobnie udziały w podatku CIT, co się wiąże z rozwojem gospodarczym w naszym regionie i wzrostem PKB.

Poniżej przedstawiamy priorytety samorządu województwa na rok 2017.

Które z nich są najważniejsze dla Ciebie i dla regionu? Zapraszamy do głosowania w naszej ankiecie w zakładce Najważniejsze Lubuskie Wydarzenie 2017.

 1. Radioterapia w Gorzowie

 2. Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze 

 3. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

 4. Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie

 5. Most na rzece Odrze w Milsku

 6. 100 mln zł na modernizację dróg: obwodnica Drezdenka, droga 297- do autostrady A2, obwodnica Rzepina

 7. Nowe inwestycje w teatrach w Zielonej Górze i Gorzowie

 8. Rozbudowa Muzeum Ziemi  Lubuskiej

 9. Rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej

 10. Rewitalizacja Regionalnego Centrum Animacji Kultury

 11. Budowa zespołu boisk w WOSiR w Drzonkowie

 12. Projekt informatyzacji jednostek samorządu - E-urząd 2

 13. Projekt informatyzacji szpitali - E-Zdrowie

 14. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Słubic, Nowej Soli, Przewozu

 15. Projekty modernizacji linii kolejowych

 16. Projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego w Lubuskiem

 17. Partnerstwo dla Wolontariatu

 18. Misje gospodarcze woj. lubuskiego w Europie i na świecie

 19. Konkurs Inicjatyw Obywatelskich

 20. Polski Kongres Gospodarczy

 21. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

 22. 44 konkursy na dofinansowanie projektów w ramach RPO

 23. Termomodernizacja Urzędu Marszałkowskiego

 24. Rozwój Portu Lotniczego - nowe połączenia, aktualizacja strategii

 25. Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 26. Plan Gospodarki Odpadami dla Regionu Lubuskiego

 27. Program Młodzi On-Life

 28. Program Senioralny


W głosowaniu internautów na Najważniejsze Wydarzenie roku 2016 w Regionie Lubuskim, bezapelacyjnie zwyciężyło przyznanie 56 mln zł na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (59 proc.), na drugim miejscu znalazło się powołanie Lubuskiej Akademii Rozwoju (18 proc.), a na trzecim miejscu znalazły się dwa wydarzenia: przyznanie 172 mln zł na szkolnictwo zawodowe oraz Lubuskie otwarte na świat - misje zagraniczne regionu do Chin, Ukrainy, Białorosi (po 15 proc.).

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE