Szczegóły aktualności:

Wsparcie, profilaktyka, działanie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 10-01-2017

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, wsparcie osób starszych, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - na te i wiele innych działań z zakresu polityki społecznej przewidziano 206 tys. zł. 10 stycznia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 r. zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na wsparcie zadań publicznych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono środki w wysokości 206.000 zł.

Planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów:

a)     pomocy społecznej - planowane wydatki 60.000 zł,

b)    wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - planowane wydatki 35.000 zł,

c)     przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki – 75.000 zł,

d)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - planowane wydatki – 36.000 zł.

 

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert.
Już wkrótce więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz na stronie www.rops.lubuskie.pl

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!