Szczegóły aktualności:

Powstaną kolejne siłownie pod chmurką

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 10-01-2017
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w województwie lubuskim oraz zapewnienie mieszkańcom regionu alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych to cele programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”. 10 stycznia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu na 2017 r.

Przypomnijmy, program „Lubuskie siłownie pod chmurką” w ubiegłym roku był nowym, debiutanckim programem w województwie lubuskim. Zastąpił on realizowany od 2011 roku Program „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej - Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”, na który w ciągu pięciu lat funkcjonowania tego programu z budżetu Województwa Lubuskiego przeznaczono 652.486,00 zł, co pozwoliło na realizację 111 boisk do plażowej piłki siatkowej.

Ubiegłoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym podjęto decyzję o kontynuacji Programu. W 2016 r. w ramach Programu powstało 15 siłowni.

Siłownia na wolnym powietrzu jest atrakcyjnym, ogólnodostępnym i bezpiecznym miejscem, które chętnie odwiedzają osoby w każdym wieku. Siłownie plenerowe zyskują coraz większą popularność jako uzupełnienie placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych, parków, hoteli, ośrodków wypoczynkowych. Przyrządy do ćwiczeń są łatwe w samodzielnej obsłudze, mogą z nich korzystać zarówno stali bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i osoby, które z podobnym sprzętem nigdy wcześniej się nie zetknęły.

Uczestnikami Programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok są jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedsięwzięcia zgodnie z Programem wyniesie do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 15.000,00 zł brutto.

Wnioski w sprawie udzielenia pomocy finansowej wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w terminie do 10 marca 2017 roku.

Do wniosku o udzielenie pomocy finansowej należy dołączyć:

1)   oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wkładu własnego na realizację zadania (oświadczenie wymaga kontrasygnaty skarbnika), którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Programu,

2)   dokument określający prawo do dysponowania terenem/obiektem związanym z przedmiotem zadania,

3)   Zbiorcze Zestawienie Kosztów, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego Programu,

4)   harmonogram prac, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Programu,

5)   dokument potwierdzający upoważnienie osób reprezentujących wnioskodawcę,

6)   dokumentację fotograficzną terenu, na którym planowana jest realizacja zadania.

Sprawy związane z przyjmowaniem wniosków i ich oceną pod względem formalnym oraz merytorycznym prowadzi właściwa merytorycznie komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń do Programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego, www.bip.lubuskie.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji programu udzielają pracownicy Wydziału Turystyki i Sportu Departamentu Infrastruktury Społecznej nr tel. 68 45 65 273.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!