Szczegóły aktualności:

Parlament Europejski promuje Europejski Wolontariat

Paulina Polan | Interreg | 11-01-2017

Od 1996 roku w Wolontariacie Europejskim wzięło udział około 100 000 młodych ludzi, angażując się w projekty w całej Europie i różnych częściach świata. Udział w wolontariacie może być szansą na to, by pomóc innym w potrzebie, ale także na zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń.

Niemal co czwarty Europejczyk, który ukończył 15 rok życia, zaangażowany jest w jakąś formę wolontariatu. Większość z nich działa przede wszystkim na rzecz swoich lokalnych społeczności i w swoich państwach, a niewielka tylko angażuje się w działania związane z innym państwem (7%) lub częścią świata (11%).


By pobudzić wolontariat ponad granicami, UE powołała tzw. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service –EVS), który jest częścią programu wspólnotowego Erasmus+ Młodzież. Wolontariat opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch wspierających go organizacji. Wolontariusze uczestniczą w EVS za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają, i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas ich pobytu za granicą.


Wolontariat Europejski jest otwarty dla osób w wieku 17-30 lat. Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy. Wolontariusze pracują w różnych dziedzinach takich jak: sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, dziedzictwo kulturowe, sztuki piękne, dobrostan zwierząt, ochrona środowiska oraz współpraca rozwojowa. Na koniec pracy wolontariusz otrzymuje Youthpass – zaświadczenie o uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.


Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe. Jedyny wkład finansowy, jaki muszą wnieść to niewielka część kosztów podróży.

Aby zachęcić młodych ludzi do udziału w Wolontariacie Europejskim, Parlament Europejski przygotował krótki materiał wideo, w którym sami uczestnicy EVS mówią o swoich doświadczeniach i korzyściach płynących z EVS. Zobacz wideo.

 

Ponadto, aby dodatkowo wesprzeć Wolontariat Europejski (oraz inne tego typu programy jak na przykład niedawno uruchomiony Europejski Korpus Solidarności), Parlament i wezwał Komisję Europejską w rezolucji z 27 marca 2016 r. do umożliwienia udziału osobom ze wszystkich grup wiekowych oraz obywatelom państw trzecich, by otrzymali lepszą ochronę prawną i finansowanie projektów.

 

Więcej informacji o EVS:


- Wolontariat Europejski EVS- informacja na stronie Komisji Europejskiej [TUTAJ]

- Europejski Portal Młodzieży – sekcja poświęcona EVS wraz z wyszukiwarką projektów oraz bazą akredytowanych organizacji EVS [TUTAJ]- Polska Agencja Krajowa Programu Erasmus+ (FRSE) [TUTAJ]

-Eurodesk – sekcja poświęcona EVS [TUTAJ]

- Youthpass [TUTAJ]

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!