Szczegóły aktualności:

Interreg Europa - spotkanie informacyjne 7 lutego br. (Warszawa)

Paulina Polan | Interreg | 11-01-2017

Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa zaprasza na seminarium informacyjne poświęcone trzeciemu naborowi wniosków. Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa). Towarzyszyć mu będą konsultacje indywidualne dla wnioskodawców.

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa będzie otwarty w terminie 1 marca – 30 czerwca 2017 r. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych aplikantów i aplikantów wiodących z dokumentami obowiązującymi w trzecim naborze, zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie kwalifikowalności, w tym przyczyny odrzucenia złożonych wniosków, poinformowanie o preferencjach programu dotyczących partnerstwa, zakresu tematycznego itp. Program obejmuje także prezentację doświadczeń
z przygotowania i realizacji projektów przez polskich partnerów.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja on-line do wyczerpania puli dostępnych miejsc.

Program spotkania oraz formularz rejestracji on-line  na konferencję dostępne pod adresem:

https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/431-trzeci-nabor-w-interreg-europa-spotkanie-informacyjne-7-lutego-br-warszawa

Konsultacje indywidualne

Polskie instytucje planujące rolę partnera wiodącego (ang. lead partner) mogą zgłaszać się także na konsultacje indywidualne.

Konsultacje odbędą się w godzinach 13.45–17.30. Są prowadzone w języku angielskim przez Wspólny Sekretariat, trwają maks. 45 minut na projekt. Rejestracja na konsultacje otwarta pod adresem zakończy się na tydzień przed spotkaniem.

Aby ubiegać się o konsultacje, wymagana jest rejestracja w społeczności Interreg Europa (Interreg Europe community), pod adresem:

http://www.interregeurope.eu/account/dashboard/

http://www.interregeurope.eu/account/registration/

Przed złożeniem formularza do Wspólnego Sekretariatu, można samodzielnie ocenić swój projekt za pomocą kwestionariusza on-line.

Celem programu Interreg Europa jest poprawa polityk i programów rozwoju regionalnego.
W programie mogą uczestniczyć instytucje publiczne oraz prywatne podmioty non-profit
z osobowością prawną.

Do udziału zapraszamy szczególnie przedstawicieli władz publicznych wszystkich szczebli. Zapraszamy także instytucje, które współpracując z JST, mają wpływ na kształtowanie dokumentów tworzonych i obowiązujących na różnych szczeblach samorządu (agencje rozwoju, państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty, instytucje otoczenia biznesu itp.).

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!