Szczegóły aktualności:

Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom

Małgorzata Tramś-Zielińska | Zdrowie | 11-01-2017

Województwo Lubuskie (Lider Projektu) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu konkursowego pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom  – realizacja programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego oraz realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu tj. wczesnej wykrywalności i zapobiegania nowotworom raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego, w szczególności w obszarach województwa, gdzie  występuje  najniższy poziom zgłaszalności na badania profilaktyczne raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi. Realizacja powyższych badań oraz wspólna kampania edukacyjno-informacyjna w konsekwencji mają wpłynąć na obniżenie zapadalności i umieralności na nowotwory złośliwe oraz poprawę stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7  Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących w powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Ogłoszenie

Oświadczenie

Oferta współpracy

Informacja: Monika Michalak - Departament Ochrony Zdrowia

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!