Szczegóły aktualności:

Apel do NFZ o zwiększenie kontraktów

Marzena Toczek | Zdrowie | 12-01-2017

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko, w którym apeluje do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie nakładów na kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem władz regionu wysokość zawieranych kontraktów jest zbyt niska, co stwarza zagrożenie dla rozwoju podległych samorządowi jednostek. - Brak decyzji dotyczących zwiększenia kwoty kontraktów spowoduje ponowne, lawinowe zadłużanie się szpitali i przychodni – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa lubuskiego funkcjonują w głównej mierze na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartości kontraktów, w większości przypadków są niewystarczające w odniesieniu do realnych potrzeb zdrowotnych oraz potencjału kadrowego i technicznego jednostek ochrony zdrowia. Sytuacja taka jest zauważalna w przypadku podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego. Corocznie szpitale wypracowują nadwykonania wskazujące, iż wysokość obecnie obowiązujących umów kontraktowych, pozostająca od kilku lat na tym samym poziomie, jest niedoszacowana – czytamy w przyjętym przez Zarząd Województwa stanowisku.Władze regionu wskazują, że zbyt niskie nakłady na świadczenia mogą spowodować zadłużanie się jednostek ochrony zdrowia. Jak przypomina marszałek Elżbieta Anna Polak, sytuacja taka miała już miejsce w Lubuskiem. - Jeszcze w 2008 r. jednostki podległe samorządowi województwa były zadłużone na ok. 350 mln zł i większość z nich miała ujemne wyniki finansowe. Obecnie ich zadłużenie zostało obniżone do ok. 180 mln zł, a jednostki bilansują się – wyjaśnia.

Zobacz: treść stanowiska

Przyjęcie stanowiska było warunkiem zakończenia protestu związków zawodowych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Przypomnijmy, związkowcy protestowali przeciwko zbyt niskiemu – ich zdaniem kontraktowi szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!