Szczegóły aktualności:

VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020

Katarzyna Babik-Sobień | Interreg | 25-01-2017

 


8 lutego 2017 r. w Zittau odbędzie się szóste Posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
Pod obrady KM poddane zostaną projekty złożone w ramach II Osi Priorytetowej  Programu Mobilność regionalna. KM zajmie się również kwestią zmian w projektach oraz Planem działań informacyjno – promocyjnych na rok 2017.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!