Szczegóły aktualności:

Tym razem mammobus! – Światowy Dzień Walki z Rakiem w Lubuskiem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Zdrowie | 03-02-2017

Urzędniczki marszałka w wieku 50+ nie będą musiały iść w tym roku na mammografię do przychodni, bo… mammobus przyjedzie do nich! – Jest u nas ponad 70 pań w wieku, który upoważnia do darmowych badań mammograficznych w ramach programu profilaktycznego. Jednak do mammobusu zapraszamy także kobiety z sąsiednich instytucji. Pokażmy dobry przykład innym. Badanie jest darmowe, a może uratować życie – zachęca Elżbieta Anna Polak (także 50+). Akcja odbędzie się 28 lutego w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem, który jest obchodzony od 16 lat (ustalony 4 lutego 2000 r. na Światowym Szczycie Walki z Rakiem) na parkingu przed Urzędem Marszałkowskim tym razem zaparkuje nowoczesny mammobus. Lubuskie obchody tego święta zaplanowano na wtorek 28 lutego br. w godz. od 9.00 do15.00. Ta kolejna prozdrowotna akcja, tradycyjnie już, przebiegnie pod  patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak, która w Urzędzie nadzoruje bezpośrednio ochronę zdrowia.

W organizację imprezy włączy się NZOZ Diagnostyk, który udostępni mammobus ze specjalistami, a Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek przygotuje stoisko z możliwością konsultacji, poradami i nauką autobadania piersi – także dla młodszych pań. Na darmowe badania marszałek zaprosiła nie tylko pracownice Urzędu Marszałkowskiego w wieku 50+, ale także kobiety pracujące w sąsiednich instytucjach. – W tym dniu chcemy zwrócić szczególną uwagę na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych, które stanowią jedno z największych zdrowotnych zagrożeń naszych czasówmówi Elżbieta Anna Polak.

Przypominamy, że bezpłatne profilaktyczne badanie piersi mogą i powinny wykonać panie w wieku od 50 do 69 lat, ale do udziału w akcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych profilaktyką , edukacją zdrowotną i zdrowym stylem życia. Żeby skorzystać z oferty mammobusu przed Urzędem, trzeba będzie się wcześniej zarejestrować (tel. 68 452 77 94, 68 452 78 07).

Rak w czołówce chorób

Statystyki ciągle jeszcze wskazują, że rak jest w czołówce chorób, na które umierają Lubuszanie.  Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 mówi o tym, że nowotwory są na drugim miejscu w strukturze zachorowalności Lubuszan – według wskaźnika na 10 tys. osób zachorowalność w Lubuskiem wynosiła: 108,75 w 2009 r., 118,96 w 2010 r., 128,66 w 2011 r. i 127,88 w 2012 r. Rak jest też jedną z głównych przyczyn zgonów mieszkańców naszego regionu. Wybrane przyczyny zgonów w województwie lubuskim w latach 2005-2011

 Wyszczególnienie

2005

2007

2009

2010

2011

w %

Choroby układu krążenia ogółem

41,6

42,8

46,2

45,2

43,0

Nowotwory ogółem

26,1

25,8

24,7

25,9

26,2

Choroby układu oddechowego ogółem

5,0

4,4

4,6

4,4

4,2

Samobójstwa %

1,6

1,8

2,1

2,2

2,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020

Prognoza zachorowalności na nowotwory do 2025 roku

Prognozowanie i oszacowanie częstości występowania w przyszłości nowotworów w populacji kraju ma znaczenie ze względu na właściwe rozdysponowanie zasobów na działania profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i społeczne oraz na opiekę hospicyjną, a także ze względów naukowych, by dokonać właściwej oceny zmian w narażeniu na czynniki ryzyka i ocenę skuteczności interwencji. Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) opracował w oparciu o analizę krzywych zachorowalności i umieralności za lata minione prognozy na rok 2025 w zakresie przewidywanej liczby zachorowań i zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi w Polsce.

W 2025 roku w porównaniu z 2006 rokiem prognozuje się wzrost zachorowalności na nowotwory w Polsce o około 40 %.

Wykres: Prognoza zachorowalności na nowotwory do 2025 r.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Nowotworów

Jak wynika z wykresu, szacuje się w oparciu o analizę trendów, że liczba zachorowań w roku 2025 w Polsce może osiągnąć ponad 90 000 dla mężczyzn i ponad 80 000 dla kobiet.

Urzędnicy badają się przez cały rok

Przypominamy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego mają możliwość wykonywania badań profilaktycznych przez cały rok. W urzędzie obowiązuje Zarządzenie Marszałka dotyczące kampanii „Urzędnik chodzi na badania”, które stanowi, że kto idzie na badania w ramach narodowych programów profilaktycznych w godzinach pracy, ten nie musi odrabiać czasu poświęconego na wizytę u lekarza. – To się zdecydowanie pracodawcy opłaca! Bo lepiej, żeby pracownik wyszedł na godzinę na badania i był zdrowy. Przecież dziś nowotwory wcześnie wykryte są całkowicie wyleczalne. A późne stadia choroby niestety wiążą się z długotrwałymi zwolnieniami. Tego po prostu chcemy uniknąć – wyjaśnia marszałek. Za ten pomysł w 2014 roku Urząd Marszałkowski otrzymał nagrodę – „Panteon Administracji Polskiej”.

 

Informację przygotowała Mirosława Dulat - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!